Kiwa Inspectan visio, strategia ja arvot

Kiwa Inspecta Suomi - visio, strategia, arvot

Kiwa Inspectan visio

Visiomme (eli tahtotilamme) 2020 on tarjota asiakkaillemme luotettavin ratkaisu parhaalla palvelulla.

Kiwa Inspectan strategiset päämäärät

  1. Tarjoamme asiakkaillemme alan parhaan palvelukokemuksen
  2. Tarjoamme asiakkaillemme alan parhaat osaajat ja palvelutuotteet
  3. Tarjoamme aina oikeat ratkaisut asiakkaillemme

Kolme palvelulupausta

Visioomme päästäksemme olemme luoneet kolme palvelulupausta, jotka ohjaavat päivittäistä työtämme visiotamme kohti.

  1. Ensiksi, pyrimme aina toimittamaan mitä lupaamme ja täyttämään odotuksesi.
  2. Toiseksi, haluamme kuunnella ja ymmärtää haasteitasi.
  3. Kolmanneksi, pyrimme luomaan tuntuvaa arvoa liiketoiminnallesi.

Uskomme, että nämä kolme asiaa varmistavat kumppanuutemme asiakkaidemme menestyksessä. 

Kiwa Inspectan strategia

Olemme määrittäneet kirkkaimmaksi päämääräksemme laadukkaiden asiakaskokemusten luomisen asiakkaidemme kanssa. Tähän tavoitteeseen pääsemme kuuntelemalla ja ymmärtämällä asiakkaidemme liiketoimintaa ja mitä he tekevät. Kehitämme palveluita yhdessä asiakkaidemme kanssa, hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia ja tekemällä yhteistyötä yrityksen sisällä yli liiketoimintarajojen. Alan parhaan palvelukokemuksen luomiseksi meidän on oltava helposti tavoitettavissa ja toimitettava palveluita nopeasti ja joustavasti. Tärkeää on myös pitää kiinni siitä mitä lupaamme ja kohdella niin henkilökuntaamme kuin asiakkaitamme kohteliaasti ja arvostavasti.

Palvelukokemusten keskiössä on laadukas asiakkaan matka palvelumme kyydissä. Tästä johtuen koko toimitusketjumme on oltava laadukas ensimmäisestä kohtaamisesta toimitukseen asti. Palveluiden varsinaisen toimituksen jälkeen keräämme asiakaspalautetta kokemusta parantaaksemme.

Tarkastus-, testaus-, sertifiointi- ja teknisen konsultointialan parhaat asiakaskokemukset eivät synny ilman erinomaista henkilöstökokemusta. Pyrimme luomaan henkilöstöllemme hyvän työilmapiirin ja motivoivia työmahdollisuuksia. Henkilökuntamme oikea asenne työhön ja alan paras ammatillinen osaaminen saavutetaan oikeilla henkilövalinnoilla, koulutuksella ja hyvillä urakehitysmahdollisuuksilla. Olemme jo aiemmin panostaneet laadukkaaseen esimiestyöhön ja jatkamme tällä tiellä. Meille tärkeää on saada yritykseemme parhaat osaajat ja olla tunnettu ja haluttu työnantaja.

Strategian jalkauttaminen kärkihankkeiden avulla

Strategiset kärkihankkeet ovat Kiwa Inspectan Suomen organisaation tärkeitä hankkeita, joilla strategiamme muutetaan sanoista käytäntöön. Yksittäinen hanke sisältää useita projekteja, joita toteutetaan yrityksemme eri liiketoimista ja tukitoimista muodostettujen tiimien avulla. Projektit vievät meitä pienin askelin kohti päämääräämme, laadukkaan asiakaskokemuksen taloa.

Kärkihankkeet

Kiwa Inspectan arvot

Kiwa Inspecta on osa Kiwa-konsernia, jonka kanssa jaamme samat arvot. Kolme ydinarvoamme ovat kunnianhimoisuus, luotettavuus ja sitoutuneisuus (We ARE Kiwa, Ambitious, Reliable and Engaged).

Kunnianhimoisuus

Pyrimme asettamaan kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia tavoitteita, tähtäämään edistyksen luomiseen ja kehittämään itseämme, työtämme, yhtiötämme ja asiakkaidemme toimintaa.

Luotettavuus

Pidämme kiinni sovituista tapaamisista, toimimme rehellisesti, kunniallisesti ja suoraselkäisesti. Täytämme asiakkaidemme ja henkilökuntamme odotukset ja pidämme lupauksemme. Tiivistettynä, pyrimme olemaan luottamuksen arvoisia.

Sitoutuneisuus

Sitoudumme asiakkaisiimme, kollegoihimme, heidän työhönsä, yhtiöömme ja yhteiskuntaamme.

Arvolupauksemme

Henkilöstömme yhdessä asiakkaidemme kanssa varmistavat laatua, terveyttä, kestävää kehitystä, turvallisuutta, ja edistyksellisyyttä yhteiskunnassamme. Voit luottaa riippumattomaan ja puolueettomaan toimintaamme, sekä aina laadukkaaseen ja laajaan osaamiseemme.

Tarjoamamme palvelut

Tarjoamme tarkastus-, testaus-, sertifiointi- ja teknisen alan konsultointipalveluita ja koulutusta rakennusten, teollisuuden, kaupan ja muiden alojen tarpeisiin. Tarkastamme, testaamme ja sertifioimme rakennustesi, koneidesi, laitteidesi ja prosessiesi turvallisuutta ja laadukkuutta.

Kiwa Inspectan slogan – Trust, Quality & Progress

Kiwa Inspectan tavoitteena on luoda laatua, luottamusta ja edistystä asiakkaillemme, heidän asiakkailleen ja muille sidosryhmillemme. Olemme puolueeton, innovatiivinen ja sitoutunut kumppani, joka arvostaa pitkäaikaisia, ammatilliseen tasa-arvoon perustuvia yhteistyösuhteita.