Mitä on yrityksen yhteiskuntavastuu?

Yrityksen yhteiskuntavastuu, eli Corporate Social Responsibility (CSR) on liiketoimintamalli, joka edesauttaa yritystä olemaan sosiaalisesti vastuussa itselleen, sidosryhmilleen ja yleisölle.

Toimimalla yhteiskuntavastuun mukaisesti yritykset osoittavat olevansa tietoisia vaikutuksista, joita niillä on yhteiskunnan kaikkiin osa-alueisiin; taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöön. Nämä vaikutukset koskevat kaikkia ihmisiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa millä tahansa tavalla, esimerkiksi ympäristövaikutukset, kuten energian ja resurssien käyttö, sekä toiminnan jatkuvuus.

Monilla yrityksillä, mukaan lukien Kiwa, on yhteiskuntavastuuohjelmia, joiden tavoitteena on parantaa yhteiskuntaa ja ympäristöä. Tällaisia ohjelmia voivat olla esimerkiksi pyrkimykset rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä, puhtaamman matkustamisen politiikkaa, työntekijöiden hyvinvointia parantavia ohjelmia, vapaaehtoistyötä tekeviä tai muutoin yhteisöjen toimintaa edistäviä ohjelmia.

Yhteiskuntavastuullinen toiminta voi myös auttaa luomaan vahvemman siteen työntekijöiden ja työnantajan välille, kohottamaan heidän ymmärrystään vastuullisuuden eri teemoista ja saamaan heidät tuntemaan itsensä osaksi ympäröivää maailmaa.

Meillä on Kiwassa CSR Route 2025, joka sisältää periaatteet ja painopisteet tuleville vuosille ja siitä eteenpäin. Lue lisää CSR Route 2025 -ohjelmastamme.

world-csr-child.jpg