Tilaajavastuulain velvoittamat asiakirjat

Tilaajavastuu.fi-palvelu on Suomen suurin ja kattavin yrityksille suunnattu tilaajavastuutietojen rekisteri ja ylläpitäjä. Luotettava Kumppani-palvelu on otettu käyttöön Inspecta Oy:ssä, Inspecta Tarkastus Oy:ssä ja Inspecta Sertifiointi Oy:ssä.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä” (1233/2006) eli niin kutsuttu tilaajavastuulaki velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänensopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista.

Luotettavaksi selvitykseksi katsotaan mm. Suomen Tilaajavastuu Oy:n tarjoama Luotettava Kumppani-palvelu, joka on Suomen suurin ja kattavin yrityksille suunnattu tilaajavastuutietojen rekisteri ja ylläpitäjä. Luotettava Kumppani-palvelu on otettu käyttöön Inspecta Oy:ssä, Inspecta Tarkastus Oy:ssä ja Inspecta Sertifiointi Oy:ssä.

Maksuttoman Yritystilin käyttöönotto on helppoa ja vie vain muutaman minuutin. Rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa http://raportit.tilaajavastuu.fi/tilaajavastuu.fi/license.jsf hyväksymällä käyttöehdot ja antamalla yrityksen perustiedot. Lisätietoa palvelusta löytyy osoitteesta http://www.tilaajavastuu.fi.

  • Palvelun avulla saa maksutta Luotettava Kumppani -raportit.
  • Luotettava Kumppani -raportit sisältävät kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset.
  • Yhdenmukaistaa ja selkeyttää tilaajavastuulain seurannan.
  • Poistaa raportoinnista aikaavievät tulkinta ja selvittelytyöt.
  • Lain mukainen tulkinta esitetään selkeässä yhteenvedossa.
  • Sähköiset raportit voi tarvittaessa lukea milloin vain omalta koneelta internetyhteyden avulla.
  • Raportit voi tarvittaessa tallentaa omalle koneelle tai tulostaa.

Luotettavaksi Kumppaniksi liitytään täyttämällä valtakirja http://kampanja.tilaajavastuu.fi/liity-luotettavaksi-kumppaniksi (105 € + alv/vuosi), joka palautetaan joko sähköpostitse tai kirjeenä Suomen Tilaajavastuu Oy:lle. Liittymisen jälkeen kaikkien yhteistyökumppaneiden ja niiksi haluavien on mahdollista tarkistaa tilaajavastuu tiedot maksutta palvelusta. Yritys saa myös veloituksetta käyttöönsä ”Olen Luotettava Kumppani”-logon kotisivulle, tarjouksiin, sähköpostin allekirjoituksiin jne.