Yrityksen yhteiskuntavastuu

Kiwa on riippumaton toimija, emme ole mukana valmistus-, kauppa- tai muussa toiminnassa, joka voisi vaarantaa puolueettomuutemme. Sertifiointi-, testaus-, tarkastus- tai teknologia- ja tietopalveluiden päätöksiimme tai mielipiteisiimme ei vaikuteta ulkoapäin. Kiwan johto ja henkilöstö ymmärtävät objektiivisuuden ja puolueettomuuden tärkeyden sertifiointia, testauksia ja tarkastuksia suorittaessa. Siksi Kiwa analysoi toimiaan säännöllisin väliajoin tunnistaakseen mahdollisia eturistiriitoja ja varmistaakseen yhtämittaisen objektiivisuuden ja puolueettomuuden. Lisäksi useat akkreditointilaitokset arvioivat Kiwaa avoimesti. Ulkoiset organisaatiot auditoivat toimintaamme ja valtioden viranomaiset antavat sille kelpoisuusluokituksen.

Tutustu Kiwan yhteiskuntavastuuraporttiin - Corporate social responsibility (CSR) -raportti englanniksi

Katso tästä, miksi majavalla on niin tärkeä rooli yrityksemme identeetille

Yrityksen yhteiskuntavastuun lausunto

Kiwa on maailmanlaajuinen, monilla toimialoilla johtava testaus-, tarkastus- ja sertifiointitoimija (TIC). Toimimme yhteiskunnan keskiössä: pyrimme synnyttämään luottamusta ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen työssä ja kotona. Tarkoituksemme on edesauttaa tuotteiden, prosessien, organisaatioiden, asuin- ja työympäristöjen tekemistä mahdollisimman puhtaiksi, terveellisiksi, turvallisiksi ja kestäviksi. Näin tekemällä synnytämme luottamusta, avoimuutta ja tasa-arvoisuutta kaikille mukana oleville osapuolille, sekä yksityisille että julkisille. Meille yrityksen yhteiskuntavastuun täyttäminen tarkoittaa näiden periaatteiden käytäntöön saattamista kaikessa mitä teemme ja vastaamista luottamukseen, jota yhteiskunta meille osoittaa. Näin me pyrimme parantamaan ja kestävästi kehittämään yhteiskuntaa sekä globaalisti että paikallisesti kaikkien eduksi.

Paul Hesselink, CEO Kiwa