• Elintarviketurvallisuus ja ISO 22000 sekä FSCC 22000 sertifioinnit ovat keskeinen rooli elintarvikealan liiketoiminnan riskienhallinnassa. Tutustu!
  Näytä
 • MSC-merkki tai ASC-merkki yrityksen käytössä osoittaa sen toimivansa biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ekosysteemissä ja kalastuksessa tai kalankasvatuksessa voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.
  Näytä
 • Pastörointi on lämpökäsittelymenetelmä, jota hyödynnetään haitallisten bakteerien poistamisessa. Kiwa Inspecta suorittaa pastörointiprosessien validointeja lämmönvaihtimiin perustuville prosesseille ja autoklaaveille.
  Näytä
 • ISO 14001 -ymparistojarjestelman sertifioinnilla kilpailukykyä
  Näytä
 • Säännöllisellä laitteiden kalibroinnilla varmennetaan mittausten tarkkuus ja luotettavuus sekä laitteiston suorituskyky. Laboratoriokalibroinnin etuja ovat hyvä tarkkuus ja monipuolinen käytettävissä oleva laitteisto.
  Näytä
 • Kiwa Inspecta varmentaa erilaisia mittauslaitteita, joita käytetään kaupankäynnissä ja hinnan määrityksessä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi teollisuusvaa’at ja polttonestemittarit.
  Näytä
 • Vierasesineitä voi päätyä elintarvikealan tuotteisiin raaka-aineen valmistajilta, tuotantoprosessista tai pakkauksista ja niiden tunnistaminen tuotevirrasta on tärkeää tuotteen laadun varmistamiseksi.
  Näytä
 • OHSAS 18001 sertifiointi Kiwalla: vähennä onnettomuuksia, paranna työolosuhteita ja houkuttele parhaat työntekijät yritykseesi.
  Näytä
 • EFISC- GTP-sertifiointi kattaa turvallisten rehujen ja elintarvikkeiden ainesosien keräämisen, kuljetuksen, varastoinnin, kaupan ja teollisen valmistuksen. Sertifiointijärjestelmien tavoitteena on tarjota turvallisia rehuja / elintarvikkeiden ainesosia ja siten tukea turvallisuutta koko elintarvikeketjussa. Lue lisää!
  Näytä
 • Määrämittaisten valmispakkauksen e-merkki tarkoittaa, että pakkauksen määrän merkintä vastaa riittävän tarkasti sisällön määrää. Valmispakkauksen e-merkintä helpottaa ja tehostaa yritystä vastuullisuuden osoittamisessa. Kiwa Inspecta tarkastaa, että pakkaaja toimii direktiivin osoittamalla tavalla.
  Näytä
 • Gluteeniton tuote voidaan merkitä gluteenittoman tuotteen merkillä, jos tietyt kriteerit täyttyy. Kiwa Inspectalla on oikeus tehdä gluteenittomien tuotteiden merkkiauditointeja ja myöntää tästä sertifikaatti. Lue lisää!
  Näytä
 • Kiwa Inspectan myöntämä rehuhygienian FAMI-QS-sertifikaatti osoittaa, että toimija toteuttaa rehuhygienia-asetuksen (183/2005 / EY) tavoitteet ja osoittaa, että muut rehujen turvallisuutta koskevat sääntelyvaatimukset täyttyvät. Lue lisää!
  Näytä