1 helmikuuta 2021

Henkilönostokorien käyttö - uudet linjaukset

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden linjauksen koskien henkilökorien käyttöä kuormausnostureissa sekä puomiin kiinnitettyinä ajoneuvonostureissa. Tässä vaiheessa linjaus koskee uusia käyttöönotettavia laitteistoja.

Uudessa linjauksessa henkilökori tulkitaan konedirektiivin 2006/42/EY mukaiseksi vaihdettavaksi laitteeksi. Tähän liittyen tulee huomioida seuraavat asiat:

  • Vaihdettava laite muuttaa alkuperäisen koneen käyttötarkoitusta (kuormausnosturi tai ajoneuvonosturi muuttuu henkilönostolaitteeksi)
  • Vaihdettava laite tulee olla CE-merkitty ja sen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta/käyttöohjeesta on käytävä selville minkä laitteiden (nosturityyppien) kanssa korin saa yhdistää

Uudet linjaukset tuovat seuraavat muutokset tarkastamiseen:

  • Kuormausnosturin ja henkilökorin yhdistelmä muodostaa henkilönostimen (vrt. kurottaja) ja on tarkastettava henkilönostimena. Tarkastajalla oltava asiantuntijayhteisön pätevyys henkilönostimen tarkastamiseen tai henkilönostimen tarkastussertifiointi

Käytössä olevien laitteiden osalta linjaus tarkentuu viranomaisen mukaan myöhemmin.

Katso virallinen tiedote Työsuojelun sivuilta.