28 maaliskuuta 2018

HUS-Tietohallinnolle myönnettiin laadukasta johtamista osoittava ISO 9001 -sertifikaatti

Terveydenhuollon ammattilaisilla on käytössään lukuisia eri tietojärjestelmiä potilaiden kanssa työskentelyä varten. Esimerkiksi Kelan ylläpitämät Kanta-palvelut kuten sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto ovat keskeisiä työvälineitä potilaiden hoidossa. Työhön liittyy lisäksi erilaisia talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä sekä tietotekniikan laitteita. Suomen suurimman sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä HUS:ssa lääkäreitä, hoitajia ja muita työntekijöitä näiden osalta palvelee HUS-Tietohallinto, jonka työn tulos on nyt kansainvälisesti tunnustetun standardin mukaista.

Standardoituja säveliä

HUS-Tietohallinto on noin 350 ammattilaisen tietotekniikan asiantuntija-, käyttö-, ylläpito- ja tukipalveluita tarjoava tulosalue, joka on jo vuosia aktiivisesti kehittänyt toimintaansa ja tavoitteellisesti rakentanut laadunhallintajärjestelmäänsä. Keskeisiä elementtejä laadunhallinnassa on ollut johtamisen ja prosessimaisen toiminnan kehittäminen. Helmikuun lopussa organisaatio sai kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin laadunhallintajärjestelmälleen, joka on laadittu ISO 9001:2015 -standardin periaatteiden mukainen.

Päätös kansainvälisen sertifioinnin hakemisesta syntyi tarpeesta osoittaa puolueettomasti, että yhteisten toimintatapojen ja prosessien hiomiseksi on tehty paljon töitä. Toimintaprosessien ja johtamisjärjestelmän laadun koetus ovat olennaisia etenkin kovien muutospaineiden kourissa olevalla sosiaali- ja terveysalalla (sote). HUS-Tietohallinnossa on rakennettu toimintaprosessit kuntoon niin, että sillä ei ole väliä kuka tekee ja missä kaikkia ohjaavat samat, parhaaksi todetut käytänteet kertoo HUS-Tietohallinnon laatupäällikkö Maisa Lukander. ”Vaikka uusia toimijoita tulisi HUS:n piiriin, niin meillä on selvät sävelet siitä, miten otamme näitä uusia asiakkuuksia haltuun ja miten varmistamme palvelun laadun.”

Maisa Lukander vastaanottaa sertifikaatin          Maisa Lukander vastaanottaa kiitoskimpun 

Mikä nyt on ”ISOa”?

Tietohallinnossa haluttiin ottaa käyttöön juuri kansainvälisen ISO-organisaation laatustandardin mukainen järjestelmäauditointi, koska se keskittyy johtamiseen ja riskienhallintaan toimialariippumattomasti. ”Teemme jatkuvasti riskienhallintaa, mutta sitä tulee myös johtaa”, Lukander selittää.

Lisäksi ISO 9001 -standardi tuo synergiaetuja ja tukee nimenomaan IT-palveluiden hallintaan kehitettyä ISO 20 000 -standardia, joka organisaatiolla on kunnianhimoisesti tähtäimessään. Standardia tukevia ITIL-käytäntöjä (Information Technology Infrastructure Library) HUS-Tietohallinnossa onkin jo hyödynnetty pitkään.

”ISO-sertifikaatit mahdollistavat HUS-Tietohallinnolle myös omien tietojärjestelmien ohjelmoimisen ja algoritmien teon esimerkiksi Terveyskylä-projektia varten”, kertoo HUS-Tietohallinnon johtaja Pertti Mäkelä.

Arjen työssä johtamisjärjestelmän kehittäminen auditoinnin kautta on näkynyt jo niin, että ATK-avun tuki- ja palvelupyyntöjen keskimääräinen vastausaika on lyhentynyt ja projektien laatu parantunut. ”Olen innostunut, sillä maakuntahallinnossa tietohallintopalveluiden osuus muodostaa noin 75 % ostoista ja tällainen toimittajan laadun kypsyystason todentaminen herättää luottamusta”, kuvaa HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén.

Pontevuutta polttopisteeseen

HUS toimii tärkeässä isojen toimijoiden verkostossa, jossa ensisijaista on kyetä osoittamaan objektiivisesti toimintaprosessien kunto. Suomen suurimmassa terveydenhuolto-organisaatiossa, jossa tuhansia ihmisiä hoidetaan vaikeiden sairauksien kanssa joka päivä, ICT-asiat kytkeytyvät melkeinpä kaikkeen. HUS:ssa työasemien määrä on noin 25 000 ja eri järjestelmiä noin 800.

”Tietohallintoomme kohdistuu isoja odotuksia: 1. tuottavuuspotentiaalin osoittaminen sekä 2. varsinaisen sairaanhoitopalvelun laadun kehittämisen tukeminen. Kun kyseessä ovat kuntien rahat, sairaat ihmiset sekä vahvat professiot, on toimintaympäristömme tietyllä tapaa kuumassa polttopisteessä. Lisäksi minusta on tuntunut ajoittain siltä, että tietohallintoon ja ICT-maailmaan kohdistuu nykyään suuria epäluuloja ja pelkoja. Tällaisessa toimintaympäristössä meille on erittäin avokasta, että voimme näyttää ulkopuolisen auditoinnin myötä ICT-yksikölle saamamme kansainvälisen standardin mukaisen tunnustuksen”, toteaa toimitusjohtaja Lindén.

HUS_tietohallinto_sertifiointi_ISO9001         

Pertti Mäkelä ja Aki Lindén iloitsevat hyvän laatutyön hedelmistä

 

Tärkeimmät tärpit

Muutama vuosikymmen sitten toimintajärjestelmien sertifiointia vaivasi ”virkamiesvaiva”, standardien kohtia luetteleva auditointi oli pykälämäistä ja terminologia vierasta. ”Standardointiprosessi on kehittynyt paljon mutkikkaan terminologian osalta ja ainakin Kiwa Inspectan auditoijat puhuivat täysin meidän kieltämme. Lähtökohtana ei ollut se, mitä standardissa lukee vaan se, miten sitä luetaan”, Lukander esittää. Monisatapäisestä henkilökunnasta mukana auditointihaastatteluissa oli yli kuudesosa eli n. 60 henkeä.

”Antoisinta koko prosessissa oli nähdä, kun henkilökunta ymmärsi sen tarkoituksen. Tietyssä taitekohteessa henkilöstö alkoi nähdä kehitystyönsä saavutuksia ja inspiroitui vielä tiukemmin sitoutumaan prosessimuutoksiin. Kun ihmiset tekevät työtä sydämensä palosta ja se organisoidaan oikein, näkyy lopputulos väistämättä potilaille asti ja tuo valtavaa merkityksellisyyttä työhömme. Henkilöstömme on se voimavara, jolla sertifiointi on saatu aikaiseksi”, HUS-Tietohallinnon johtaja PerttiMäkeläkertoo.

”Usein laatusertifikaatti hankitaan siksi, että asiakasvaatimukset näin edellyttävät mutta HUS-Tietohallinnossa on toimittu aidosti oman kehittämisen näkökulmasta”, pohtii Kiwa Inspectan sertifiointi liiketoiminnan johtaja Mikko S. Törmänen. Loppuasiakkaat eli potilaat eivät osaa sertifikaattia vaatia.

Kuvat: Sertifikaatinluovutustilaisuus 23.2.2018 Mikko Hinkkanen, HUS

Teksti: Karin Metsäpelto

HUS-Tietohallinto on HUS:n tulosalue ja se toimittaa tietojärjestelmä-, tietotekniikka- ja viestintätekniikkapalveluita sekä tietotekniikan laitevuokrausta pääsääntöisesti HUS-kuntayhtymälle, kuntayhtymän tukipalveluille ja yhteistyökumppaneille sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille. Se on myös aktiivinen toimija, joka kehittää ja ottaa käyttöön uusia innovaatioita terveydenhuollon toimialalla. HUS-Tietohallinnon liikevaihto on 128 milj. euroa ja sen palveluksessa on noin 350 IT-alan ammattilaista.