13 marraskuuta 2018

Hyvä kiinteistölaboratorio kertoo asiakkaalle enemmän

Hyvä kiinteistölaboratorio ei toimi kuin robotti, joka vain lähettää tutkimustuloksen asiakkaalle ilman sen suurempia selityksiä. Suomen Haitta-ainekartoitus Oy:n toimitusjohtaja Vesa Heiskanen sanoo oppivansa kiinteistölaboratorion asiantuntijoilta jatkuvasti uusia asioita, jotka parantavat hänen työnsä laatua.

Suomen Haitta-ainekartoitus Oy tekee selvityksiä, joissa tutkitaan onko purettavissa rakennuksissa asbestia, PAH-yhdisteitä, mikrobeja, raskasmetalleja tai PCB:tä yli sallittujen raja-arvojen. Yritys hyödyntää näytteiden analysoinnissa Kiwalabin kiinteistölaboratoriota, jonka kanssa se on yhteyksissä lähes päivittäin.

Arvostan nopean toiminnan lisäksi erityisesti sitä, että saamme Kiwalabista selkeiden tutkimustulosten lisäksi myös syvällisempää tietoa näytteistämme. Suuri osa lähettämistämme näytteistä on laboratoriolle aivan selviä ja helposti tutkittavia, mutta eivät kaikki. Erikoisissa tapauksissa saamme laboratorion asiantuntijoilta tärkeää lisätietoa siitä, missä osassa lähettämäämme näytettä ongelmallinen aine on ollut. Näin haitta-aineen poistaminen on purkutyön yhteydessä helpompaa ja turvallisempaa, kertoo Suomen Haitta-ainekartoitus Oy:n toimitusjohtaja Vesa Heiskanen.

Varsinkin asbestin purkutyön kohdalla on erityisen tärkeää tietää, onko asbestia esimerkiksi irrotettavan laatan sauma-aineessa, laastissa tai seinätasoitteessa.

Jos asbestia on sauma-aineessa, on purkutyö helpompaa kuin jos asbestia onkin paljon laajemmalla alueella esimerkiksi seinätasoitteessa, selventää Heiskanen.

Hyvä kiinteistölaboratorio on luotettava ja rehellinen

Haitta-ainekartoitusten lisäksi Heiskasen yritys analysoi myös erilaisten betonirakenteiden kuntoa. Noin 70 % yrityksen töistä liittyy erilaisiin purettaviin rakennuksiin ja niissä tehtäviin kartoituksiin.

Hyvä kiinteistölaboratorio on sellainen, jonka avulla pystyn kehittämään omaa ammattitaitoani. Opin uusia asioita haitta-aineista ja yhdisteistä, jonka ansiosta voin tarjota laadukkaampaa palvelua omille asiakkailleni. Meillä on Kiwalabin laboranttien kanssa selvät sävelet ja toimivat kemiat. Luottamus ja keskinäinen rehellisyys ovat tässä yhteistyökuviossa keskeisiä asioita, painottaa Heiskanen.

Varoittavana esimerkkinä Heiskanen kertoo kokemuksestaan erään toisen laboratorion kanssa, jossa tutkimustulosten saanti ei oikein edennyt ajallaan. Selitykseksi myöhästymiselle tarjottiin sitä, etteivät näytteet muka olleet vielä saapuneet perille.

Oli aivan selvää, että tässä toisessa labrassa ei vaan ehditty muiden kiireiden vuoksi käsitellä meidän näytteitämme nopeasti. Rehellisyyden sijaan keksittiin asiakkaan suuntaan tekosyitä. Kyllähän sellaisesta toiminnasta luottamus menee yhteistyökumppaniin todella nopeasti, toteaa Heiskanen.

Näytteet Ouluun tai Vantaalle

Miten näytteet sitten toimitetaan Kiwalabiin tutkittavaksi? Osan Heiskanen toimittaa itse paikanpäälle Vantaan laboratorioon. Osa näytteistä lähetetään postitse Ouluun, jossa sijaitsee Kiwalabin päätoimipiste. Kiinteistöjen rakenteista irrotettavat näytteet ovat noin tulitikkuaskin kokoisia paloja, joten ne voi toimittaa helposti laboratorioon myös postitse.

Postia ei ole Suomessa tapana kehua, mutta minä voin suositella ainakin yhtä paikkaa, josta posti liikkuu nopeasti. Jos jätän Kiwalabiin menevän näytekirjeen Turun Martinsillan kupeessa olevaan postilaatikkoon, on se lähes varmasti seuraavana päivänä perillä Oulussa. Jos näytteen pistää johonkin toiseen laatikkoon, niin toimitus kestää jostain syystä poikkeuksetta aina pidempään, naureskelee ja hämmästelee Heiskanen.

  • Tutkimustulokset näytteiden ominaisuuksista saamme usein jo sen saman päivän aikana, kun näyte on toimitettu laboratorioon. Nopeus on tärkeää siksi, että monta kertaa työmaa seisoo, kun ei tiedetä, onko purkutyön aloittaminen turvallista vai ei, huomauttaa Heiskanen.

Teksti: Kai Tarkka