14 helmikuuta 2017

Inspecta KiraLab avasi laboratorion Vantaalle

Geologi Niko Koskensalmi tutkimassa asbestia pyyhkäisyelektronimikroskoopilla.

Inspecta KiraLab avasi Vantaalle tutkimuslaboratorion maanantaina 13. helmikuuta osoitteessa Robert Huberin tie 2. Ensimmäisessä vaiheessa Vantaalla keskitytään asbestin ilmanäyteanalyyseihin. Myös Ouluun meneviä näytteitä otetaan vastaan.

Asbestilainsäädäntö muuttui vuonna 2016. Asbestipurun jälkeen on purkutilan pinnat siivottava ja osaston ilma puhdistettava. Purkutyön jälkeen alipaineistetun purkutilan ilman puhtaus on varmistettava ilmamittauksin ennen osastoinnin purkamista. Tilassa ei saa olla päättämättömiä tai rikkinäisiä putkieristeitä tai pölyävässä muodossa olevia muita asbestimateriaaleja. Tilan ilman ja pintojen on oltava pölyttömiä. Ilmamittauksen osoittaessa tilan asbestikuitupitoisuudeksi alle 0,01 k/cm3, voidaan osastointi purkaa ja tila luovuttaa tilaajalle. Kuitumäärän ylittäessä 0,01 k/cm3 on tila siivottava ja puhtaus tarkistettava uudelleen.

KiraLab suorittaa ilmamittausanalyysit alan viimeisimmällä tekniikalla, jo 27 vuoden kokemuksella ja nopealla aikataululla. Asbesti-ilmanäytteiden analyysitulokset valmistuvat useimmiten jo saapumispäivän aikana. Tarvittaessa KiraLab vuokraa näytteenottopumpun ilman kuitu- ja pölynäytteiden keräämiseen. Laboratoriosta saa myös 25 mm ja 37 mm näytekasetteja asbesti-ilmamittauksia varten, joko postitse tai suoraan paikan päältä.

KiraLabin Vantaan toimipiste ottaa vastaan myös seuraavia Oulun laboratoriossa analysoitavia näytteitä:

  • Mikrobianalyysien ilma- ja materiaalinäytteet
  • Asbesti-, PAH- ja VOC-analyysien materiaalinäytteet
  • Betoninäytteet

Katso laboratorion sijainti kartalta.