14 helmikuuta 2017

Inspecta myönsi Lahti Precisionille ensivarmennusoikeudet

Inspecta Tarkastus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Taitto luovuttaa sertifikaatit Lahti Precisionin huoltopäällikkö Jari Brandtille. (Kuva: Tapio Helander)

Lahti Precision Oy on 160 työntekijän yritys, joka toimittaa punnitus- ja annostusjärjestelmiä ja laitoksia, vaakoja, punnituskomponentteja sekä alan kunnossapitopalveluja prosessiteollisuudelle. Rautasänkyjen valmistuksesta aloittanut yritys siirtyi vaakoihin vuonna 1914 ja on nyt maailman johtavia lasitehtaiden raaka-ainelaitosten ja laastitehtaiden toimittajia sekä teollisten punnitusratkaisujen markkinajohtaja Suomessa.

Inspectalle Lahti Precision on pitkän linjan asiakas. Inspecta Tarkastus Oy:n asiantuntijat ovat vierailleet Lahdessa varmistamassa, että asiakkaille toimitettavat vaa’at tai mittalaitteet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia sekä täyttävät direktiivien vaatimukset ja soveltuvat siten kaupalliseen käyttöön. Toimenpidettä kutsutaan yleisesti ensivarmennukseksi.

Ajatus omista ensivarmennusoikeuksista Lahti Precisionille on sekin peräisin Inspectalta. ”Keskustelimme asiasta yhdessä jo useita vuosia aikaisemmin erilaisissa yhteisissä tapaamisissa ja totesimme viimein, että nyt on kaikilta osin oikea hetki tarttua hankkeeseen”, kertoo erilaisia Inspectan tarjoamia asiantuntijapalveluita asiakkaalla tehnyt tekninen asiantuntija Ari Paajanen Inspectasta. Hankkeen tuloksena Inspecta Tarkastus Oy myönsi Lahti Precisionille NAWID-sekä MID-direktiivien D-moduulin mukaiset sertifikaatit.

”Ensivarmennusoikeudet ovat meille merkittävä askel”, kertoo huoltopäällikkö Jari Brandt Lahti Precisionista. Sertifikaatit helpottavat tuotteiden toimitusprosessia, niiden nojalla yritys suorittaa itse vaakalaitteiden tarkastuksen ja saattaa ne itsenäisesti markkinoille EU:n alueella. Asiakkaan kannalta prosessi joustavoituu, kun paikallista ilmoitettua tarkastuslaitosta ei tarvita.

Inspectan osalta pitkä yhteistyö Lahti Precisionin kanssa ei pääty ensivarmennusoikeuksien myöntämiseen, vaan jatkuu muun muassa vuosittaisilla toiminnan seuranta-arvioinneilla. ”Inspectan laatuosaaminen ja riippumattomuus on jatkossakin tärkeä osa kumppanuutta”, päättää Jari Brandt.

  • NAWID: Direktiivi 2014/31/EU muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla
  • MID: Direktiivi 2014/32/EU mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla