24 syyskuuta 2019

Johtamisen tehokkaat työkalut ovat sertifikaatteja ja standardeja

Johtamisen tehokkaat työkalut perustuvat yhä useammin standardien ja sertifikaattien jatkuvaan hyödyntämiseen. Bittium Oyj:ssä liiketoimintaa ohjaavat sadat standardit ja lukuisat sertifikaatit. Niitä hyödyntävät päivittäin sekä yhtiön johto että henkilöstö. Kiwa Inspecta on Bittiumin yhteistyötaho monissa sertifikaatteihin liittyvissä asioissa.

Kesäkuussa 2019 Bittiumille myönnettiin uusimpana sertifikaattina tietoturvasertifikaatti ISO/IEC 27001. Tietoturva on Bittiumin toimialoilla erityisen tärkeässä osassa. Näitä toimialoja ovat turvalliset viestintä- ja liitettävyysratkaisut sekä tuotteet ja palveluja taktiseen kommunikaatioon ja biosignaalien mittaamiseen sekä monitorointiin. Myös muut sertifikaatit ja standardit näkyvät yrityksessä joka päivä tehokkaina johdon työkaluina ja henkilöstön työtehtävien ohjaajina.

- Päivittäin meillä hyödynnetään noin 90. erilaista standardia ja sertifiointia, mutta kaiken kaikkiaan päivittäiseen toimintaamme vaikuttaa noin 400 erilaista standardia sekä vajaa 300 lakia ja direktiiviä. Niiden hyödyntämisessä ja vaatimusten hallinnoinnissa hyödynnetään valmiita ja itse kehitettyjä työkaluja, joiden avulla standardeista ja sertifikaateista saadaan kaikki hyöty irti, kertoo Head of Quality and Environment Jari Partanen Bittiumista.

Työkalujen tavoitteena on ollut mahdollistaa se, että bittiumilaiset pystyisivät ymmärtämään, mitä mikäkin sertifikaatti tai standardi tarkoittaa toisaalta Bittiumin ja toisaalta oman toiminnan kannalta. Työkaluista löytyy myös linkkejä, joiden kautta saa itselleen lisätietoa standardien yksityiskohdista ja käytäntöön soveltamisesta. Tavoitteena on ollut saada toiminta yhä enemmän läpinäkyväksi.

- Standardien, lakien ja asetusten vaatimusalueisiin on perinteisten toimintajärjestelmien ja teknisten vaatimusten lisäksi tullut yhä enemmän vastuullisuuden eri osa-alueiden huomioimista luonnollisena osa-alueena maailmanlaajuisesti, jatkaa Partanen.

 

Johtamisen tehokkaat työkalut kaikkien käytössä

Bittiumin hyödyntämista standardeista ja sertifikaateista huolehtii Partasen kanssa kuuden hengen ydintiimi sekä laajennettuna 10 henkilöä konsernin tasolla. Jokaisella toiminta-alueella on kuitenkin paras osaaminen juuri heidän alueensa laeista ja vaatimuksista, standardeista sekä sertifikaateista.

- Yrityksen johto sekä minä ja kollegani tuemme henkilöstöä standardien ja sertifikaattien käytössä sekä lakien ja asetusten huomioimisessa esimerkiksi vientivalvonnassa, mutta käytännön osaajina ovat asiantuntijamme eri puolilla Suomea ja maailmaa. He muuttavat erilaiset vaatimukset ja säännökset asiakkaitamme hyödyttäviksi ratkaisuiksi ja käytännöiksi, muistuttaa Partanen.

 

Asiakkaat ja viranomaiset vaativat sertifikaatteja yhä enemmän

Bittiumin käytössä olevat laatusertifikaatit ovat ISO9001, ISO13485 ja AQAP-2110. Näiden lisäksi yrityksellä on ympäristösertifikaatti ISO14001 ja energiatehokkuussertifikaatti ISO50001sekä jo edellä mainittu tietoturvasertifikaatti ISO/IEC 27001.2013. Bittium on johdonmukaisesti pyrkinyt sertifioimaan viimeisimmät standardiversiot mahdollisimman nopeasti.

- Sekä asiakkaamme, yhteistyökumppanimme että viranomaisetkin eri maissa vaativat yhä useammin palvelujen ja tuotteiden toimittajilta sertifiointeja. Niihin liittyvät kysymykset ovat lähes aina ensimmäisten viiden kysymyksen joukossa, kun yhteistyökuvioita rakennetaan. Sertifikaatit kertovat laadustamme, mutta myös toimintamme systemaattisuudesta, toteaa Partanen.

Kansainvälinen bisnes ei onnistu ilman sertifikaatteja

Sertifikaattien avulla voidaan myös edistää ja helpottaa sitä, että eri yritykset ja organisaatiot keskustelevat ja ymmärtävät paremmin toistensa toimintaympäristöjä. Partasen mielestä olennaista onkin saada sertifikaatit lähelle kaikkea käytännön toimintaa.

- Standardit voivat olla sekä kansallisia että kansainvälisiä, mutta sertifikaatit ovat tyypillisesti aina kansainvälisiä. Ne helpottavat yhteistyötä eri maista tulevien organisaatioiden, kielten ja kulttuurien kanssa, huomauttaa Partanen.

Tulevaisuudessa vaadittavien ja noudatettavien sertifikaattien sekä maittain noudatettavien lakien ja asetusten määrä tulee Partasenmukaan lisääntymään entisestään.

- Tämä on usein haaste pienemmille yrityksille, jotka eivät ole vielä sertifioineet toimintaansa. Kansainvälisille markkinoille ei ole enää asiaa, jos sertifikaatit, standardit sekä lakien ja asetusten huomioiminen ei ole riittävän korkealla tasolla, pohtii Partanen.

Teksti: Kai Tarkka
Kuva: Adobe Stock - Kiwa Inspecta