25 lokakuuta 2016

KiraLabin PAH-analyysi viittä vaille valmis

Inspecta KiraLabissa eletään kiireisiä aikoja. Alkuvuoden lakimuutosta seurannut asbestinäytemäärien kasvu sekä mikrobianalytiikan lähestyvä sesonki pitävät henkilökunnan kiireisenä, mutta tässä suinkaan ole kaikki. Vuoden alussa aloittaneessa kemian laboratoriossa ajetaan kuumeisesti ylös PAH-analytiikkaa. Tällä hetkellä aherretaan näytteenkäsittelyn optimoinnin parissa. Menetelmä pyritään ottamaan kokonaisuudessaan käyttöön vuodenvaihteessa.

PAH-yhdisteet eli polyaromaattiset hiilivedyt koostuvat kahdesta tai useammasta yhteen fuusioituneesta bentseenirenkaasta. Erilaisia PAH-yhdisteitä on tuhansia, mutta näytteistä tutkitaan 16 EPA:n (US Environmental Protection Agency) priorisoimaa PAH-yhdistettä. PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisen palamisen seurauksena (esim. oliiviöljyn lehtivihreästä muodostuu joitain PAH-yhdisteitä, jos oliiviöljyä lämmitetään pannulla). Rakenteiden vesieristeinä on käytetty erilaisia kivihiilitervaan ja öljypohjaisiin bitumeihin perustuvia tuotteita. Kivihiiliterva on näistä kahdesta "pahempi", koska kreosoottieristeissä tavataan useammin ja suurempina pitoisuuksina PAH-yhdisteitä.

Rakenteista otetut näytteet tutkitaan uuttamalla PAH-yhdisteet vesieristeestä tai muusta materiaalista orgaaniseen liuottimeen. Mukana liukenee myös muita, varsinkin alifaattisia hiilivetyjä, minkä vuoksi uutetta täytyy puhdistaa erilaisilla menetelmillä. Puhdistetusta uutteesta tehdään GC-näyte, joka tutkitaan GC-MS-analyysilaitteistolla.

VOC-yhdisteiden analysointi täydessä vauhdissa

Alkuvuodesta 2016 KiraLab käynnisti VOC-yhdisteiden analysoinnin. VOC-lyhenne (volatile organic compound) viittaa haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin. Sisäilmatutkimuksiin liittyvissä VOC-mittauksissa analysoidaan kemiallisten päästöjen esiintymistä sisäilmassa sekä rakennusmateriaaleja sisäilman laatua heikentävinä päästölähteinä.

Rakennusmateriaaleista etsitään mm. vaurioitumiseen viittaavia merkkiaineita, kuten kostean betonin emäksisyyden aikaansaaman PVC-maton hajoamisprosessin seurauksena syntyvää 2-etyyli-1-heksanolia. VOC-päästöjä esiintyy myös ulkoilmassa etenkin teollisten prosessien ja liikenteen vaikutuksesta, mikä voi olla myös sisäympäristön päästöjä lisäävä tekijä.

KiraLabin kaasukromatografi-massaspektrometri mahdollistaa VOC-yhdisteiden määrittämisen huoneilmasta ja rakennusmateriaaleista. ISO16000-6 standardiin pohjautuvat menetelmät on akkreditoitu ja integroitu osaksi FINAS-akkreditoidun testauslaboratorion T270 (akkreditointivaatimus EN ISO IEC 17025) laatujärjestelmää.

KiraLab on osa Inspectaa

Tutkimuslaboratorio Oulun Myyntimiehenkujalla tuottaa analyysipalveluita kiinteistö- ja rakenneteknisiin, rakennusterveys- sekä infrarakennetutkimuksiin erikoistuneille toimijoille ja myös yksityishenkilöille. KiraLab analysoi materiaali- ja ilmanäytteistä asbestin ja muut haitta-aineet, VOC- ja PAH-yhdisteet sekä mikrobit, sekä selvittää betonirakenteen kunnon mikrorakennetutkimuksin. Laboratorio ottaa vastaan näytteitä kaikkialta Suomesta.

KiraLabin vahvuutena on kontekstiosaaminen. Laboratorio toimii osana Inspectan kiinteistö- ja rakenneteknisiin palveluihin keskittyvää toimialaa. Pelkkien numerotietojen sijaan KiraLab yhdistää analyysitulokset kokeneiden kuntotutkijoiden näkemyksiin ja pureutuu mahdollisten ongelmien syihin.