8 maaliskuuta 2021

Kiwalab-kiinteistölaboratorio uutta luomassa

Sisäilmaan liittyvät ongelmat ja niiden kustannukset ovat kasvaneet 90-luvulta lähtien. Rakennusmateriaaleista sekä ongelmia aiheuttavista rakenteista saadaan jatkuvasti uutta tutkimustietoa ja ongelmien selvittämisen avuksi kehitetään uusia analyysimenetelmiä aktiivisesti. Akkreditoitu Kiwalab-kiinteistölaboratorio haluaa olla kehityksessä mukana kehittämällä uusia analyysimenetelmiä ja näin palvella asiakkaitaan entistä paremmin.

On kaunis talvinen aamu laboratorion Kempeleen toimipisteessä. Kiwalab:n kemian laboratoriossa on vielä hiljaista, kun asiantuntija Henri Hakala aloittelee työpäiväänsä menetelmän kehityksen parissa.

- Monille sisäilman altisteille ei ole vielä valmiita menetelmiä, joten kehityksen alussa on tärkeää ymmärtää eri yhdisteiden ominaisuuksia sekä tunnistaa miten ne kannattaa kerätä esimerkiksi ilmasta analysointia varten, Henri aloittaa haastattelun.

Henri800px.jpg

Kiwalabin asiantuntija Henri Hakala ottamassa näytettä puumateriaalista kloorianisolianalyysiä varten. Kehitystyö on Henrin mielestä mukavaa, kun sen avulla pääsee hyppäämään hetkeksi pois laboratorion normaaleista rutiineista. (Kuva: Arttu Harmaala)

 

Juuri kiinnostus kemiaan on syy, mikä sai Henrin aikanaan lähtemään opiskelemaan laboratorioalaa. Henri valmistui ensin laboratorioanalyytikoksi Oulun ammattikorkeakoulusta vuonna 2013 ja on vielä jatkokouluttautunut myöhemmin kemistiksi Oulun Yliopistossa. Nykyään Henri on aktiivisesti mukana yrityksen kehityshankkeissa.

- Mukavinta on se, että uutta kehittäessä oma tietotaito lisääntyy kyseisestä aiheesta. Kehitystyössä pääsee myös hyppäämään hetkeksi pois laboratorion normaaleista rutiineista, mikä on virkistävää, hän kertoo innostuneesti.

Kiwalab:ssa eteenpäin meneminen koetaankin tärkeäksi, joten myös laboratoriopäällikkö Mika Posio jakaa ajatuksen uusien menetelmien tärkeydestä.

- Pyrimme laboratorioanalyysien kehittämisellä tarjoamaan uusia työkaluja asiantuntijoiden käyttöön. Näin pystymme paremmin auttamaan osaltamme asiakkaiden ongelmien ratkaisussa, Mika kertoo tyytyväisenä.

Yhteystyö yrityksen sisäilmaongelmien parissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa onkin aktiivista. Lisäksi laboratorio tekee paljon yhteistyötä myös muiden laboratorioiden kanssa.

- Yhteistyö, esimerkiksi vertailunäytteiden osalta, on tärkeä osa laboratorioiden toiminnan laadunvarmistusta, Mika täsmentää.

Uusimpana laboratoriossa on kehitetty menetelmä tietyn ikäisissä ja tyyppisissä rakennuksissa esiintyvän tunkkaisen hajun ns. ”mummonmökin hajun” määrittämiseen. Haju aiheutuu kloorianisoliyhdisteestä, jota voi muodostua, kun kloorifenoliyhdisteitä sisältävillä puunsuoja-aineilla käsitellyt puumateriaalit altistuvat kosteudelle pitkän ajan kuluessa. Kloorianisolien ”mummonmökin haju” sekoitetaan usein mikrobiperäiseen hajuun, jolloin ongelman poistamiseen ja rakennuksen korjaamiseen voidaan suositella vääriä toimenpiteitä.

- Tähän asti kloorianisolin hajun tunnistaminen tai havaitseminen on ollut kuntotutkijan hajuaistin varassa. Tämä on hyvin epätarkka menetelmä, koska hajuaistiin vaikuttaa mm. henkilön ikä, terveydentila, sukupuoli, asiantuntija Jaana Vainio Kiwa Inspectasta

Jaana on laboratoriotekniikan insinööri ja hänellä on takana 15 vuoden työkokemus eri kemianalan laboratorioista. Niissä hän on toiminut tuotteiden analyysien menetelmänkehitysten parissa. Kolme vuotta sitten hän lähti hyvän ystävän kannustamana opiskelemaan rakennusinsinööriksi. Kun tuli aika aloittaa lopputyötä, Jaana tiedusteli yhteistyömahdollisuutta Kiwalab:n asiantuntijoilta. Laboratoriossa oli juuri herännyt idea kloorianisolien tutkimisesta, mutta tutkimusta varten ei ollut vielä tarpeeksi sopivia rakennuksia käytössä. Jaanan tehtäväksi jäi etsiä sopivat kohteet näytteenottoa varten sekä kerätä ja toimittaa näytteet laboratorioon.

jaana800px.jpg

Kiwa Inspectan asiantuntija Jaana Vainio kertoo, että yhteistyö laboratorioiden ja tutkijoiden välillä on tärkeää, jotta sisäilmaan liittyviin ongelmiin saadaan kehitettyä tarkempia ja useampia analyysimenetelmiä tulevaisuudessa. (Kuva: Niklas Vainio)

 

Idea kloorianisolien menetelmän kehityksestä lähti suoraan Kiwalab:n mikrobilaboratorioon tulleista näytteistä ja niiden tulosten tulkitsemisen haasteista. Osassa näytteitä havaittiin voimakas mikrobeihin viittaava haju, mutta niistä ei löytynyt juuri lainkaan mikrobeja. Tämä herätti toisinaan ihmetystä. Lisäksi Kemian laboratoriosta kysyttiin välillä syitä, että miksi VOC-ilmanäytteen tulos on tavanomainen, vaikka sisäilmassa on havaittu vahva tunkkainen haju.

- Tunkkaisen hajun syy voi olla juuri kloorianisolit, joiden hajukynnyspitoisuudet ovat erittäin matalia, joten niitä ei havaita tavallisessa VOC-näytteessä, Henri jatkaa.

Ongelmaan haluttiin löytää ratkaisu ja tarjota samalla tutkijoille uusi lisätyökalu sisäilmaongelmien selvittämiseen.

- Idea sai johdolta hyväksynnän helposti, koska kloorianisolinäytteet tutkitaan samoilla laitteistoilla kuin VOC-näytteet. Näin ollen ne ovat luonnollinen lisä laboratorion analyysivalikoimaan, Henri kertoo iloisena.

Suurin haaste kloorianisolien menetelmän kehityksessä oli juuri yhdisteiden erittäin pienet pitoisuudet huoneilmassa. Ilmanäytteen kehityksessä ehdoton vaatimus oli, että yhdisteiden määritysrajat saatiin matalammiksi, kuin mitä niiden kirjallisuudessa raportoidut hajukynnyspitoisuudet ovat.

- Hyvällä suunnittelulla menetelmän kehitysprojekti saatiin kuitenkin vietyä läpi yllättävän helpolla. Tässä tosin auttoi se, että meillä on haastavasta VOC-analytiikasta jo paljon tietoa ja osaamista entuudestaan, Henri kertoo lopuksi.

(Teksti: Jaana Vainio, Kiwa Inspecta)

 

 

Lisätietoja tutkimuksesta pääset lukemaan 09/2020 julkaistusta uutisestamme

Henri Hakala on puhujana Sisäilmastoseminaarissa 9.3.2021

 

 

Kiwalab on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T270 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Pätevyysalueeseemme kuuluvat sisäilma- ja materiaalinäytteiden mikrobianalyysit, VOC-analyysit, rakennusmateriaalinäytteiden PAH-, PCB- ja asbestianalyysit sekä asbesti-ilmanäyteanalyysit. Laboratorio on osa Inspecta Oy konsernia.

Tutustu Kiwalabin palveluihin