9 lokakuuta 2019

Kiwalabin näytteiden toimituspiste nyt myös Jyväskylässä

Rakennusmateriaali- ja sisäilmanäytteiden toimitus Kiwalabiin analysoitavaksi

Kiwa Inspectan Kiwalab-kiinteistölaboratorioon tulevia rakennusmateriaali- ja sisäilmanäytteitä voi toimittaa 21.10.2019 Oulun ja Vantaan lisäksi suoraan Jyväskylän näytepisteeseen. Tämä nopeuttaa näytteiden saapumista. Kiwalab analysoi näytteistä asbestin, kuidut, VOC, PCB- ja PAH-yhdisteet ja mikrobit sekä selvittää betonirakenteen kunnon.

Jyväskylän näytepisteeseen toimitat kätevästi myös isommat lähetykset

Näytepiste sijaitsee osoitteessa Tavaralähettien terminaali, Kuormaajantie 6, 40320 Jyväskylä
Terminaaliin sisälle arkisin klo 7-17 voi toimittaa myös isommat näytelähetykset, kuten kylmälaukut. Mikrobi- sekä VOC-näytteet eivät saa jäätyä ja ne tulisi tuoda aina terminaalin sisälle.

Ulkoseinällä on Kiwa-postilaatikko, johon voi jättää haitta-ainenäytteet (asbesti, PAH, PCB, lyijy ja raskasmetalli), kun terminaali on kiinni.

Näytteet Kiwalabiin yön yli

Näytepiste tyhjennetään arkisin ja ennen klo 20 tuodut näytteet ehtivät illan kuljetukseen. Ne ovat perillä laboratoriossa seuraavana arkiaamuna.

Pakkaa näyte asianmukaisesti ja laita pakettiin merkintä ”Kiwa”. Tutkimuspyyntölomake tulee myös täyttää ja toimittaa joko paketissa näytteen mukana tai lähettää sähköpostitse.

Postitus toimii

Näytteet voi myös postittaa Oulun kiinteistölaboratorioon kuten ennenkin. Otamme vastaan näytteitä koko Suomesta.

Lataa tutkimuspyyntölomakkeet ja katso osoitteet sekä tarkemmat ohjeet näytteiden toimittamiseen nettisivuiltamme: kiwa.com/fi/kiwalab