25 kesäkuuta 2020

Kiwalab:n PAH-, PCB- ja asbesti-ilmanäyte -analyysit FINAS-akkreditoinnin pätevyysalueeseen

finas_akkreditointi_kiinteistolaboratorio

Olemme aina tehneet Kiwalab:n Kempeleen ja Vantaan laboratorioissa ahkerasti työtä laadun eteen ja nyt voimme ylpeinä ilmoittaa uusimmasta saavutuksestamme: PAH-, PCB- ja asbesti-ilmanäyte -analyysiemme liittämisestä FINAS-akkreditoinnin pätevyysalueeseen.

Kiwalab on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T270 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). FINAS on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) akkreditointiyksikkö ja se toimii Suomen kansallisena akkreditointielimenä. FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi laboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, ympäristö- ja päästökauppatodentajia sekä vertailumittausten järjestäjiä.

Laajennoksen myötä akkreditoinnin pätevyysalueemme kattaa mikrobi-, VOC- ja asbestimääritykset sisäilma- ja rakennusmateriaalinäytteistä sekä rakennusmateriaalien PAH- ja PCB-määritykset. Pätevyysaluelaajennoksen analyysit pohjautuvat menetelmästandardeihin ISO 18287:2006, ISO 15308:2016, ISO 14966:2019 ja VDI 3492:2013 (muunneltu). Huomioimme tulosten raportoinnissa tai tulkinnassa soveltamisalan mukaisen lainsäädännön, viranomaisohjeet ja alan suositukset*.

*Vna 798/2015, Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohje, TTL, Rakennustiedon purkutyöohjeet RATU 82-0381 ja 82-0382.

PAH- ja PCB-yhdisteet kuuluvat yleisimmin rakennuksissa esiintyviin haitta-aineisiin asbestin ohella

Työturvallisuuslain mukaan pitää ennen remontin tai purkutyön alkua selvittää esiintyykö kiinteistössä PAH- ja PCB-yhdisteitä, koska nämä yhdisteet on todettu ympäristölle ja terveydelle vaarallisiksi. Tyypillisesti näitä haitta-aineita esiintyy saumauksissa, vesieristeissä, maaleissa ja teollisten tilojen liukkaudenestolattioissa. Haitta-aineanalyysilla voidaan varmistaa, että purkutyö sujuu turvallisesti ja purkujäte käsitellään ympäristömääräyksien mukaisesti. Laboratoriomme menetelmät on optimoitu rakennusmateriaalien tutkimiseen. Tutkimme PAH- ja PCB-yhdisteiden esiintymisen kehittyneellä kaasukromatografia-massaspektrometrilaitteistolla, joka paljastaa raja-arvojen ylitykset. Analysoimme materiaalinäytteistä ympäristönsuojeluviranomaisen EPA:n listaukseen pohjautuvat terveydelle vaaralliset 16 (PAH) tai seitsemän (PCB) yhdisteen kokonaispitoisuuden sekä yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet.

Kiwalab kiinteistölaboratoriomme palvelee koko maassa

Laboratoriomme Kempeleessä aivan Oulun kupeessa ja Vantaalla palvelevat kiinteistö- ja rakenneteknisiin, rakennusterveys- sekä infrarakennetutkimuksiin erikoistuneita toimijoita ja yksityishenkilöitä koko maassa.

Lisätietoja:

Mika Posio
Laboratoriopäällikkö (va.), Kiwalab
Kiwa Inspecta
050 441 6296
mika.posio@kiwa.com