26 lokakuuta 2015

Mallisuojattu menetelmä säästää pyörivien uunien ja rumpujen tarkistusmittauksissa

Teollisuudessa käytetään pyöriviä uuneja, säiliöitä, muotteja ja rumpuja erilaisiin tarkoituksiin mm. paperitehtaissa, betoniasemilla, pigmentinvalmistuksessa ym. Näiden moitteeton toiminta edellyttää tarkkaa säätämistä niin asennus-, huolto- kuin korjaustöiden yhteydessä. Inspecta on tehnyt pyöriville kohteille tarkistusmittauksia vuodesta 2000. Talon sisällä edelleen kehitetylle mittaustekniikalle myönnettiin ns. hyödyllisyysmallisuoja vuonna 2009, mallisuoja koskee nimenomaan 'järjestelyä pyörivän rumpumaisen kohteen säätämiseksi'. Säätöjen ansiosta pyörivään rumpuun liittyvät kantokehät ja rullat ovat optimaalisessa linjassa pyörivän kohteen kanssa kulumisten minimoimiseksi.

Seisokit esim. paperitehtaan meesauuneille tietävät satojen tuhansien eurojen tulonmenetyksiä. Aiemmat optiset mittaustekniikat vaativat paljon työtä ja aikaa, jopa viikon verran per kohde, häiritsivät kohteeseen tehtäviä muita huoltotöitä ja olivat herkkiä myös ulkoisille häiriötekijöille. Mittausten perusteella tehty varsinainen säätäminen tapahtui kokemusperäisesti "korvakuulolta", ilman että saatiin absoluuttisia säätöarvoja. Säätäminen näin vaatii erittäin kokenutta tekijää, eikä ole hätäisen hommaa: rullaa siirretään millimetrin osien verran ja parin tunnin päästä selviää oliko vaikutus toivottu. Säädöt itsessään tekee tilaajan edustaja, Inspectan toimiessa neuvonantajana tarvittaessa.

Nopeampi mittaus säästää rahaa

Mittaus ja säätö edellyttävät suurta tarkkuutta. Vaikka laitteet ovat suuria, voivat toisiaan vasten pyörivien teräspintojen toleranssit olla vain millimetrin kymmenesosia. Inspectan mittausmenetelmä perustuu itse pyörivään kohteeseen, sen ympäristöön ja optisiin mittalaitteisiin sidottujen referenssipisteiden avulla mallinnettavaan kolmiulotteiseen koordinaatistoon. Menetelmän ansiosta mittaus ja säätäminen sekä tarkentuvat että nopeutuvat olennaisesti. Uunin ympärille voidaan rakentaa jopa kiinteä pisteverkko, jonka avulla voidaan seurata uunin muutoksia myös myöhemmin. Myös mahdollinen perustusten liikkuminen voidaan jäljittää.

Inspectan avulla järjestelmät saadaan nopeasti toimimaan ongelmitta. Yhden kohteen kohdalta mittaaminen tapahtuu yleensä päivässä, jolloin kustannussäästö voi olla todella suuri. Uunin tarkka säätäminen merkitsee myös osien, kuten laakereiden, hammaskehien ja rullien, hitaampaa kulumista ja siten pitempää elinkaarta. Ennakoimattomat vauriot voidaan ehkäistä ennalta sekä ajoittaa huollot ja seisokit suunnitellusti.

"Inspectan menetelmässä nopeus, täsmällisyys ja luotettavuus ovat omaa luokkaansa", kertoo optisten mittausten asiantuntija Tuomas Hietanen Inspectan Kiinteistöt ja rakenteet -yksiköstä. Ero muihin menetelmiin korostuu myös uusien laitteistojen lopputarkastus- ja asennusvaiheissa. "Menetelmän monipuolisuuden ansiosta saadaan yhdellä mittausprosessilla talteen tarvittava tieto uunin viimeistelysäätöjä varten." Säätö helpottuu, kun todellinen lähtötilanne on tiedossa.

Tarkempi mittaus säästää energiaa

Tarkka säätäminen tuo säästöjä myös järjestelmän pienentyneen energiankulutuksen myötä. Epätasaisesti toimiva uuni kuluttaa enemmän energiaa kuin tarkasti säädetty. Kuluvien osien myötä uuneissa onkin jatkuvasti säädettävää toiminnan optimoimiseksi. Inspectan mittausmenetelmän avulla on päästy parhaimmillaan huomattaviin kulutussäästöihin.

Inspectan menetelmän avulla on kyetty ratkaisemaan ongelmat, joista johtuen ei ole aina saatu selvää syytä esim. uunin huonolle toiminnalle. Tuomas Hietanen on ollut mukana kohteissa, joissa useista vianetsinnöistä ja tarkastajista huolimatta uuni saadaan kuntoon vasta Inspectan tekemien mittausten ansiosta. "On hyvin palkitsevaa päästä ongelmien jäljille ja saada ne jälleen kontrolliin - ainutkertaisen tekniikan avulla."