11 lokakuuta 2018

Miten laadukas asbesti- ja haitta-ainetutkimus tehdään?

Asbesti- ja haitta-ainetutkimus tehdään yleensä terveyssyistä, työturvallisuuden takia ja lain vaatimuksesta. Näytteiden analysointi on nopeaa ja tutkimuksen tilaaja voi saada tulokset itselleen jopa tunnissa. Käytännössä tutkimus tehdään mikroskoopilla laboratoriossa. Näytteen analysoinnista vastaa geologi tai joku muu alalle koulutettu henkilö.

Asbestilaatuja on kuusi erilaista: krysotiili (valkoinen asbesti), aktinoliitti, antofylliitti, amosiitti (ruskea asbesti), krokidoliitti (sininen asbesti) ja tremoliitti. Kiinteistöjen rakennusmateriaaleissa on asbestin lisäksi käytetty muita haitta-aineita, kuten PAH-yhdisteitä (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) ja PCB-yhdisteitä (polyklooratut bifenyylit).

PAH-yhdisteitä on useimmiten kivihiilitervapohjaisissa kreosoottieristeissä. Kivihiilipikeä on käytetty kosteuden- ja vedeneristeenä vuosina 1890-1950 etenkin kellarikerrosten lattiarakenteissa, muuratuissa seinissä, tiilisaumoissa, pihojen kansirakenteissa sekä ulkotilojen lattia- ja perustusrakenteissa. Tyypillinen PCB:tä sisältävä rakennusmateriaali on polysulfidipohjainen elastinen saumausmassa, jota on käytetty elementtirakenteisten rakennusten elementtien, ikkunoiden, ovien ja julkisivuvarusteiden saumauksissa.

- Asbestinäyte analysoidaan laboratoriossa stereo-, polarisaatio- tai elektronimikroskooppia (pyyhkäisyelektronimikroskooppi SEM / läpäisyelektronimikroskooppi TEM) käyttäen. Suurin osa näytteistä tutkitaan valomikroskooppimenetelmällä stereo- ja polarisaatiomikroskooppien avulla. Tietyissä materiaaleissa, kuten maaleissa ja liimoissa, voivat asbestikuidut olla hienojakoisemmassa muodossa, jolloin käytetään tarkemman erottelukyvyn elektronimikroskooppeja, kuvailee asbestitutkimuksen käytäntöjä laboratoriopäällikkö Paula Kurola Kiwa Inspectan Kiwalabista.

Analyysia ja ohjeita

Kokenut tutkija osaa valita tutkimusvälineen rakennusmateriaalityypin mukaisesti.

- Materiaalinäytteen analyysivastauksessa ilmoitetaan tilaajalle sisältääkö näyte asbestia vai ei. Mikäli asbestia löydetään näytteestä, ilmoitetaan hänelle myös asbestilaatu sekä mahdollisuuksien mukaan missä näytteen osassa tai kerroksessa asbestia esiintyy.

- Valtaosa asiakaskunnastamme on rakennusalan ammattilaisia, jotka osaavat toimia tulosten perusteella oikein. Välillä näytteitä tulee laboratorioomme myös yksityisiltä henkilöiltä ja tällöin on usein tarpeen kertoa tuloksen vaatimista jatkotoimenpiteistä.

Hyvä näyte on edustava otos rakenteesta

Asbesti- ja haitta-ainetutkimus alkaa tutkimuskohteeseen tutustumalla ja sen jälkeen näytteenotolla. Kiinteistön rakenteesta otetaan minigrip-pussiin noin tulitikkuaskin kokoinen palanen tutkittavaksi. Olennaista on, että asbestinäyte otetaan mahdollisimman kattavasti sisältäen kaikki näytekerrokset, muun muassa vanhat tasoitteet tai liimat. Rakennuksien seinien ja lattioiden sisärakenteissa voi esiintyä esimerkiksi asbestipitoisia putkieristeitä, PAH-yhdisteitä sisältäviä vesieristyksiä tai muita haitta-aineita, joiden esiintyvyys selviää rakenneavauksilla.

- Näytteenottovaiheesta selvitään kevyillä hengityssuojaimilla. Varsinainen haitta-aineiden purkutyö vaatii usein astronauttien pukua muistuttavan suojavarustuksen, sillä purkuvaiheessa rakennusmateriaalien sisältämät haitta-aineet vapautuvat sisäilmaan, muistuttaa Kurola.

Tuhansia tutkimuksia vuodessa

Asbesti- ja haitta-ainetutkimuksen näytteiden lähettämisessä on oltava huolellinen. Kuljetetaan ne laboratorioon millä tavalla tahansa, on näytteiden oltava tiiviisti suljettuja. Näytteistä ei saa esimerkiksi postissa levitä yhtään pölyä ympäristöön.

- Me teemme Kiwalabissa näitä tutkimuksia yli 10 000 kappaletta vuosittain. Valtaosin tutkimukset liittyvät asbestiin, mutta myös muiden haitta-aineiden, kuten PAH-, PCB- ja Pb-yhdisteiden sekä raskasmetallien,tutkimusmäärät ovat kasvaneet viime vuosina, kertoo Kurola.

Tutkimustulos jopa tunnissa

Asbesti- ja haitta-ainetutkimus on tehtävä usein nopeasti, sillä pahimmillaan koko suuri remonttityömaa seisoo kunnes tutkimustulos saadaan käyttöön. Tarvittaessa tuloksen voi saada jo muutamassa tunnissa.

- Vuoden 2016 lainmuutoksen jälkeen on myös asbestipurkutyön ja siivouksen jälkeen otettava asbestiin liittyvät kontrollinäytteet kiinteistöstä. Niiden avulla voidaan varmistaa, että siivous on onnistunut ja asbestista on varmasti päästy eroon. Varsinkin näissä tutkimuksissa on tilaajalla yleensä todella kova kiire, joten ne pyritään hoitamaan erittäin nopeasti, vakuuttaa Kurola.

Teksti: Kai Tarkka