30 marraskuuta 2020

Tarkasta säännöllisesti myös nämä: Tuulivoimaloiden huoltohissit & paineakut

Mitä suurempi tuulivoimala, sitä varmemmin siellä on rekisteröintiä ja säännöllistä tarkastusta vaativa paineakku. Myös tuulivoimaloiden huoltohissit vaativat säännöllisen huollon lisäksi määräaikaistarkastuksen. Ovatko tarkastuksia koskevat määräajat ja paineakkujen rekisteröintirajat sinulla hallussa?

Muutoksia viranomaisvaatimuksiin

Lakiin, asetuksiin ja säädöksiin perustuvia tarkastuksia tehdään ennen voimaloiden käyttöönottoa, sekä jatkossa käytön aikana määräaikaistarkastuksia, jotka voivat olla vuosittaisia, kuten huoltohisseille ja nostolaitteille, tai esimerkiksi neljän vuoden välein toistuvia, kuten paineakuille.

Keväällä 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen myötä uusille tuulivoimaloiden huoltohisseille on tehtävä käyttöönottotarkastus sertifioidun asiantuntijan tai asiantuntijayhteisön toimesta 1.3.2021 alkaen ja vanhoille hisseille määräaikaistarkastus 2021 loppuun mennessä. Huoltohissien lisäksi voimaloiden muut nostolaitteet ja nostoapuvälineet on tarkastettava säännöllisesti.

Akkreditoituna tarkastuslaitoksena Inspecta on ollut myös aktiivisesti mukana huoltohissien standardoinnin kehittämisessä itse laitteiden osalta, jotta alalle saataisiin vakioitua selkeä turvallisuustaso laitteiden valmistukseen. Kyseessä on eurooppalainen standardisointityö, joka laajenee myöhemmin globaaliksi alaa määrittäväksi ohjeistukseksi. Tämä standardi ei koske suoraan tuulivoimaloiden omistajaa, vaan ohjaa hissivalmistajien toimintaa.

Paineakut rekisteröitävä

Uudet tuulivoimalat ovat entistä suurempia, myös niiden paineakut ovat kasvattaneet kokoaan sekä tilavuuden että paineen suhteen. Nykyisin osa uusien voimaloiden paineakuista ylittää rekisteröintirajan, joka on 10 000 barL. Viranomaisvaatimusten mukaan rajan ylittävät painelaitteet on tarkastettava ja rekisteröitävä käyttöön otettaessa, ja niitä koskee käytönaikainen määräaikaistarkastusvaatimus. Määräaikainen käyttötarkastus on tehtävä neljän vuoden välein.

Koska paineakkujen rakenne ei mahdollista riittävän sisäpuolisen visuaalisen tarkastuksen tekemistä, antaa lainsäädäntö mahdollisuuden soveltaa painelaitteen seurantaa. Painelaiteseurannassa sisäpuolinen tarkastus ja painekoe korvataan vaikuttavuudeltaan vähintään vastaavan tasoisilla ulkopuolisilla ainetta rikkomattomilla testauksilla. Painelaiteseurannan tarkastusten ja historiatietojen pohjalta paineakuille laaditaan seurantasuunnitelma, jonka mukaisesti tarkastukset ja testaukset jatkossa tehdään. Painelaitteen seurannassa laaditaan myös tarkastuslaitoksen ja painelaitteen omistajan välinen sopimus määräaikaistarkastusten korvaamisesta painelaitteen seurannalla ja sopimus lähetetään tiedoksi ja hyväksyttäväksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Tarkastuslaitos arvioi säännöllisesti käyttötarkastusten yhteydessä seurannan toteutumista ja riittävyyttä.

”Painelaitteen seuranta on käytännössä järkevä tapa toteuttaa tarkastukset vaatimusten mukaisesti”, kertoo Kiwa Inspectan asiakkuuspäällikkö Jorma Huttunen.

Laadunvalvontaa ja tarkastustehtäviä jo rakennusaikana

”Lakisääteisten tarkastusten lisäksi usein tarvitaan riippumattoman osapuolen laadunvarmistusta, kuten esimerkiksi betoniperustusten NDT-tarkastuksia sekä muuta laadunvalvontaa. Voimme tarjota tuulipuistohankkeeseen muun muassa asennusprojektin sertifioinnin, jonka avulla pystytään tunnistamaan projektin keskeiset haasteet ja päästään jatkuvan parantamisen mallilla kehittämään toimintaa asennushankkeen aikana”, Huttunen sanoo.

Kiwa_Jorma_Huttunen_energiateollisuus.jpg

Lisätietoja: Jorma Huttunen, jorma.huttunen@kiwa.com, puh. 050 595 4424

Lisätietoja tuulivoimaloiden tarkastuspalveluista.

Teksti ja henkilökuva: Jenna Lehtonen

Artikkeli on julkaistu Tuulivoima-lehdessä 2/2020.