29 toukokuuta 2017

Toimitusketju pettää - sinä vastaat!

Kuinka varmistut toimitusketjun laaduntuottokyvystä?

Vastaavatko alihankkijoittesi laatu, toimintatavat, työturvallisuus ja riskienhallinta sinun organisaatiosi laatuvaatimuksia? Miten voit varmistua, että toimitusketjusi laaduntuottokyky on yrityksesi vaatimalla tasolla? Voitko luottaa, että toimittajasi sitoutuvat jatkuvaan parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen? Kuinka voit valikoida hyvistä toimittajista parhaat?

Toimittaja voi luvata - tai vaihtoehtoisesti myös todistaa

Toimittaja-arviointi on kasvattanut suosiotaan etenkin suurten yritysten keskuudessa, missä toimitusketjulta vaaditaan sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin ja korkeaan laaduntuottokykyyn. Se on monelle suuryritykselle toiminnan elinehto, sillä kansainvälisillä markkinoilla ei päde pelkkä sanallinen lupaus siitä, että koko toimitusketjussa asiat ovat ”ihan ok”. Kansainväliset asiakkaat vaativat dokumentoinnin siitä, että myös toimitusketjun riskienhallinta, johtaminen ja laadunhallinta ovat esimerkillisellä tasolla. Tähän vaatimukseen vastaavat toimittaja-arvioinnit, joita ovat esimerkiksi HSEQ-klusterin toimittajien arviointi sekä Green Card® -menettely.

Green Card tukee jatkuvaa parantamista yrityksen toimituskyvyn näkökulmasta

Jyväskylän Energia on yli 190 miljoonan euron liikevaihdolla ja henkilöstömäärältään liki 250 työtekijän yrityksenä yksi Keski-Suomen merkittävimmistä toimijoista. Jyväskylän Energia haluaa olla asiakkailleen vastuullinen, luotettava ja ammattitaitoinen kumppani, jonka osoitukseksi se päätti sitoutua Green Card® -toimittaja-arviointiin.

— Aloitimme jo viime keväänä Inspecta Sertifiointi Oy:n kanssa Jyväskylän Energian toimintajärjestelmän ja liiketoiminnan kehittämiskohteiden arvioinnin. Prosessi lähti liikkeelle itsearvioinnilla, jonka jälkeen Inspectan auditoija vertasi tuloksiamme Green Cardin arviointikriteereihin, kertoo Jyväskylän Energian turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Kari Helislahti Green Card® -arvioinnin alkutaipaleesta. — Saimme lähtötason arvioinnissa muutaman poikkeaman, joiden osalta korjaaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi ja asiat hoidettiin kuntoon.

  

— Alkusyksystä Inspectan Green Card® -pääarvioija suoritti toimintamme varsinaisen auditoinnin, jonka tuloksena poikkeamia ei enää löytynyt, eli ne poikkeamat, jotka tulivat alkujaan ilmi, oli saatu korjattua Green Card® -vaatimusten tasolle. Vaikka kaikki oli sinänsä kunnossa, oli hienoa, että saimme auditoinnin myötä kuitenkin uusia kehittämissuosituksia ja -ideoita, joilla voimme edelleen parantaa toimintaamme, jatkaa Helislahti.

Green Card -kriteerejä arvostavat jo lukuisat suomalaiset suuryritykset

Green Cardilla arvioidaan yritysten toimituskykyä. Arvioinnissa keskitytään asioihin, joita tilaajat pitävät tärkeinä. Siinä mitataan muun muassa laatua, kykyä onnistua toimituksissa, osaamisen ja asiakkuuksien hallintaa, toiminnan vastuullisuutta ja johtamista. Green Card® eroaa perinteisemmistä menetelmistä siinä, että arviointi ottaa kantaa myös arvoketjun hallintaan ja toimintaympäristön muutosten ymmärtämiseen. Lisäksi mitataan yrityksen markkinaherkkyyttä.

— Green Card® on esimerkki toimittaja-arvioinnista, jolla tuotteen tai palvelun toimittaja kertoo luotettavasti ja uskottavasti tilaajalleen sen ponnisteluista laadun ja toimitusvarmuuden eteen, kertoo Inspecta Sertifioinnin liiketoimintapäällikkö Kaj von Weissenberg. Teknologiateollisuuden suuret hankkijat ja tilaajat, puhtausalan tilaajat sekä rakennusalan toimijat hyödyntävät Green Card® -tietoja hankinnoissaan ja toimittajien valinnoissa. Se on kolmannen osapuolen tekemä arviointi, joka koetaan luotettavaksi osoitukseksi laaduntuottokyvystä.

 

Ei pelkkä sertifikaatti

Inspecta Sertifointi Oy:lla on yli 10 vuoden kokemus kolmannen osapuolen toimittaja- ja alihankkija-arvioinneista. Inspectan suorittamien auditointien päämäärä ei ole yksin sertifikaatin myöntäminen, vaan sen lisäksi tavoitteena on arvioitavan organisaation jatkuva parantaminen ja kehittämiskohteiden löytäminen. Arvioinnin tuloksena löytyvät ne toiminnan kriittiset paikat, joita voidaan parantaa ja kehittää.

— Täytimme Green Card® -arvioinnissa vaadittavat kriteerit. Arvioinnissa saimme Inspecta Sertifioinnilta useita kehittämissuosituksia, joita voimme hyödyntää toimintamme kehittämisessä, kertoo Jyväskylän Energian kehitysjohtaja Tiina Mikkola. — Nyt jokaiselle kehittämiskohteelle on nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa asian etenemisestä, jatkaa Mikkola.

 

HSEQ-arviointi avaa mahdollisuuksia

— Yhteinen työpaikka -termillä tarkoitetaan työtilaa tai työmaata, jolla työskentelee useiden eri yritysten toimijoita. Etenkin tällaisissa työympäristöissä on erittäin tärkeää, että jokainen toimija on sitoutunut työturvallisuuteen ja ympäristövastuullisuuteen tilaajayrityksen määrittelemien tavoitteiden mukaisesti, kertoo Inspecta Sertifioinnin HSEQ-tuotepäällikkö Sini Ahlgren.

HSEQ-klusteri on 11 suomalaisen suuryrityksen verkosto, joka on perustettu vuonna 2008. Klusterin jäsenet arvostavat HSEQ-arvioita valitessaan toimittajia. Verkoston tietokannassa onkin noin 230 arviointia, joita hyödyntävät kaikki klusterin jäsenet toimittajavalinnoissaan. Alihankkijalle tai palvelutoimittajalle on valtava etu, että heidän yrityksensä HSEQ-arvio löytyy verkoston tietokannasta. Se on puolueeton kolmannen osapuolen tekemä arvio toiminnasta ja sitoutumisesta yhteisiin pelisääntöihin.

HSEQ-arviointi on yritykselle mahdollisuus päästä suuren hankkijan toimittajaksi ja samalla se toimii referenssinä kaikille muille klusterin yrityksille. Näiden lisäksi on hyvä mahdollisuus tarkastella kriittisesti omaa toimintaa ja löytää asioita, joita voidaan tehdä paremmin.

Kyvykäs toimittaja vai halvin harjoittelija?

Vielä on lukematon määrä suomalaisia vientiyrityksiä, joilla on runsaasti petrattavaa toimitusketjunsa hallinnassa. Amerikkalaisen laatuyhdistyksen ASQ:n viime vuonna tekemä tutkimus kertoo karua kieltä suomalaisyritysten toimitusketjuun liittyvien riskien hallinnasta. Valitettavan usein Suomessa esimerkiksi laatujärjestelmän sertifiointi koetaan raskaana ja byrokraattisena. Samalla kuitenkin kansainväliset kaupat menevät ohi suun, koska todisteet toimituskyvystä ja toimitusketjun hallinnasta puuttuvat. Kansainvälistä kilpailukykyä ei tehdä vain työvoimakustannuksia alentamalla. — Ei kai kukaan meistä usko, että halvin on poikkeuksetta paras, arvioi von Weissenberg.

Lisäätietoja toimittaja-arvioinneista antavat

Kaj von Weissenberg, liiketoimintapäällikkö, Inspecta: kaj.weissenberg@inspecta.com tai 040 555 9628

Sini Ahlgren, tuotepäällikkö, Inspecta: sini.ahlgren@inspecta.com tai 050 329 0237