24 toukokuuta 2018

Vaadi laatua asbestilaboratorioltasi – Kiwalabin asbestinäytteet ovat nyt FINAS-akkreditoituja

Kiwalabin akkreditointi kattaa nyt myös asbestimateriaalinäytteet.

Asbestianalyysit kuuluvat 23.5.2018 alkaen FINAS-akkreditointimme piiriin, kun pätevyysalueemme laajeni kattamaan asbestimateriaalinäytteet. Olemme jo aiemmin olleet akkreditoitu laboratorio, pätevyysalueina mikrobianalyysit ilmasta ja materiaalista sekä VOC-analyysit ilmasta. 

Akkreditointi tarkoittaa asiakkaillemme, että laboratoriomme on todettu kansainvälisen mittapuun mukaan päteväksi toimijaksi ja koko laatujärjestelmämme on arvioitu ulkopuolisen akkreditointielimen toimesta. Koemme, että laadukkaille haitta-ainekartoituksille on luonnollinen jatkumo akkreditoidut näytetulokset. Kiwalab on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T270 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025). Linkki FINASin akkreditointitodistukseen tästä

Tutustu Kiwalabin palveluihin