Konfidencialumo ir informacinės saugos politika

Pagrindinės nuostatos

Ši politika taikoma visiems įmonės padaliniams ir veiklos procesams, apima žodinę ar rašytinę informaciją, informacines sistemas, tinklus, fizinę aplinką ir susijusius darbuotojus, kurie dalyvauja ir palaiko šiuos veiklos procesus.

UAB „Kiwa Inspecta“ gerbia visų teisę į privatumą. Užsakydami UAB „Kiwa Inspecta“ paslaugas, klientai sutinka su šios politikos nuostatomis.

Pateikiant informaciją, sutinkama, kad informacija gali būti renkama, naudojama ir atskleidžiama, kaip aprašyta šioje politikoje ir taikomuose privatumo arba konfidencialumo pareiškimuose, atitinkamos paslaugos teikimo tvarkų aprašuose.

Konfidencialumas

UAB „Kiwa Inspecta“ renka tik informaciją, kurią rinkti yra privaloma reglamentuojančių teisės aktų bei standartų reikalavimais, kuri reikalinga sutartims vykdyti, o taip pat kontaktiniai duomenys informacijos pateikimui, bei tikslinimui.

Asmens duomenys naudojami pažymėjimuose, sertifikatuose, registruose arba kaip įrodymo atitikties reikalavimams dalis. Pašalinus asmens duomenis, dalis surinktos informacijos, gali būti naudojama statistiniams tikslams.

Jei paslaugos teikimo užtikrinimui informacija privalo būti pateikta UAB „Kiwa Inspecta“ subrangovams, ši informacija teikiama tik užkoduotu pavidalu, nepaliekant asmeninės informacijos. Taip pat reikalaujama, kad subrangovai visą informaciją naudotų pagal paskirtį ir tik taip, kaip tai leidžia ši politika, privatumo ir duomenų apsaugos įstatymai.

Informacijos saugumas

UAB „Kiwa Inspecta“ naudoja tinkamas organizacines ir technines apsaugos priemones, kad apsaugotų asmeninės informacijos saugumą, konfidencialumą ir vientisumą.

Prieigą prie asmeninės informacijos turi tik kompetentingas įgaliotas personalas, kuris gerai žino konfidencialumo ir informacijos saugumo reikalavimus ir yra įsipareigojęs jų laikytis. Bet koks dokumentų perdavimas arba dauginimas be įstaigos vadovo arba UAB „Kiwa Inspecta“ generalinio direktoriaus leidimo yra draudžiamas.

Asmeninės informacijos saugojimas

Asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei to reikia, laikantis teisės aktų nustatytų terminų.

Klausimai apie šią politiką arba šios politikos pareiškimus

Kilus klausimams apie šią politiką, arba asmeninės informacijos naudojimą, galima susisiekti su UAB „Kiwa Inspecta“ el. paštu arba atsiuntus užklausimą.

UAB „Kiwa Inspecta“ Generalinis direktorius Mantas Andriuškevičius