Kas yra notifikuotoji įstaiga?

„Kiwa“ taip pat yra notifikuotoji įstaiga. Europos Sąjungoje notifikuotoji įstaiga yra trečiosios šalies organizacija, valstybės narės akredituota vertinti, ar rinkai ketinamas pateikti gaminys atitinka tam tikrus standartus. Atitikties vertinimas gali apimti gaminio, jo projekto ir gamybos aplinkos bei su ja susijusių procesų patikrą ir tyrimą.

Žr. mūsų akreditacijas ir pranešimus