Kas yra sertifikavimas?

Sertifikavimas reiškia tam tikrų objekto (gaminio), proceso, asmens ar organizacijos charakteristikų patvirtinimą. Daugeliu atvejų šis patvirtinimas pateikiamas tam tikra išorinės peržiūros, vertinimo arba audito forma. Taigi, akredituotas arba įgaliotas asmuo arba agentūra įvertina ir patvirtina (ir raštu atestuoja išduodama sertifikatą) tam tikro objekto arba asmens atributus, charakteristikas, kokybę, kvalifikaciją arba būseną. Vertinimas ir tvirtinimas atitinka nustatytus reikalavimus arba standartus.