Nacionaliniai techniniai įvertinimai

UAB "Kiwa Inspecta" Techninio vertinimo grupės teikiamos paslaugos:

 

  • Statybos produktų techninis įvertinimas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 (nacionalinių techninių įvertinimų rengimas);
  • Statybos produktų techninis įvertinimas pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) Nr.350/2011 (Europos techninių įvertinimų rengimas).

Nacionalinių techninių įvertinimų registras:

NTĮ registras 2022-10-14