2014/33/ES “Liftai ir liftų saugos įtaisai” :
Elektrinių liftų baigiamasis tikrinimas pagal Techninio reglamento “Liftai ir liftų saugos įtaisai” 5 priedą;
Elektrinių liftų vienetinis patikrinimas pagal Techninio reglamento “Liftai ir liftų saugos įtaisai” 8 priedą (G modulis);
Hidraulinių liftų baigiamasis tikrinimas pagal Techninio reglamento “Liftai ir liftų saugos įtaisai” 5 priedą;
Hidraulinių liftų vienetinis tikrinimas pagal Techninio reglamento „Liftai“ priedą X, G modulis.

2014/68/ES “Slėginė įranga”:
Techninis reglamentas “Slėginės įrangos techninis reglamentas” A2 modulis. Gamybos vidaus kontrolė ir prižiūrimasis slėginės įrangos tikrinimas atsitiktinias intervalais.
Techninis reglamentas “Slėginės įrangos techninis reglamentas” B modulis. ES tipo tyrimas (projekto tipas.
Techninis reglamentas “Slėginės įrangos techninis reglamentas” F modulis. Slėginės įrangos patikra, pagrįsta atitikties tipui;
Techninis reglamentas“Slėginės įrangos techninis reglamentas”G modulis. Slėginės įrangos vieneto patikra pagrįsta atitiktis.

2014/68/ES “Slėginė įranga”:
Techninis reglamentas “Slėginės įrangos techninis reglamentas” A2 modulis. Gamybos vidaus kontrolė ir prižiūrimasis slėginės įrangos tikrinimas atsitiktinias intervalais.
Techninis reglamentas “Slėginės įrangos techninis reglamentas” B modulis. ES tipo tyrimas (projekto tipas.
Techninis reglamentas “Slėginės įrangos techninis reglamentas” F modulis. Slėginės įrangos patikra, pagrįsta atitikties tipui;
Techninis reglamentas“Slėginės įrangos techninis reglamentas”G modulis. Slėginės įrangos vieneto patikra pagrįsta atitiktis.