• Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas;
  • Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų rengimas (instrukcijos, pareiginiai nuostatai ir kt.);
  • Auditų atlikimas ( darbuotojų saugos ir sveikatos atitikties norminių aktų reikalavimams vertinimas);
  • Konsultavimas įvykus incidentui, nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į/iš darbo;
  • Konsultavimas vykdant nelaimingų atsikimų darbe prevenciją;
  • Darbo įrenginių ir darbo vietų rizikos vertinimas;
  • Ir kitos darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugos.