• Suvirinimo darbų priežiūros meistro/ koordinatoriaus mokymai
 • Virintinių siūlių vizualinės kontrolės (VT1) ir (VT2) mokymai
 • Esminės klaidos diegiant gamybos kokybės kontrolės sistemą pagal LST EN 1090 ir LST EN ISO 3834
 • Suvirinimo ypatumai metalo konstrukcijos. Armatūros ir armatūros gaminių atitikties vertinimas ir eksploatacinių savybių deklaravimas
 • Pavojingų darbų ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais organizavimas įmonėje
 • Techninio reglamento „Mašinų sauga“ (Direktyva 2006/42/EB) taikymas
 • Darbo vietų rizikos vertinimas. Praktinis taikymas. Techninio reglamento „Mašinų sauga“ (Direktyva 2006/42/EB) taikymas. Įrenginių rizikos vertinimas
 • Aplinkos apsaugos vadybos sistemos vidaus auditorių mokymai
 • Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorių mokymai
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos vidaus auditorių mokymai
 • Radiacinės saugos mokymai
 • Visuotinės kokybės vadybos modelių taikymas. Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis (EFQM Excellence Model)
 • Energetikos sektoriaus darbuotojų mokymai
 • Vadovų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymai (gaisro imitavimas, gaisro gesinimas, evakuacijos pratybos)
 • Civilinės saugos mokymai
 • Privalomieji pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai