• Rangovų/subrangovų kvalifikacijos patikrinimas. Dalyvavimas rangovų / subrangovų atrankoje;
  • Projekto techninis patikrinimas, projekto reikalavimų peržiūra;
  • Dalyvavimas visose projekto vykdymo stadijose, gamybos ir/ar montavimo darbų kokybės kontrolė;
  • Neardomosios kontrolės (NDT) metodų būtinumo nustatymas, NDT rezultatų vertinimas, gaminio bandymai ir tyrimai;
  • Konsultavimas ruošiant gaminio techninę dokumentaciją, galutinės dokumentacijos peržiūra;
  • Įrenginių ir statybos konstrukcijų avarijų tyrimas;
  • Remonto technologino plano sudarymas , kokybės kontrolės plano sudarymas bei remonto kokybės įvertinimas.