• Įrenginių ir technologinių linijų rizikos vertinimas pagal ISO 12100 reikalavimus (taikymo sritis - Mašinų direktyva 2006/42/EB) bei konsultavimas mašinų saugos klausimais
  • Dalyvavimas tiriant įrenginių, technologinių linijų, konstrukcijų avarijas
  • Konsultavimas:

- rengiant įrenginių techninius projektus

- rengiant remonto technologinius bei kokybės kontrolės planus

- tikrinant rangovų / subrangovų kvalifikaciją

- gamybos ir / ar montavimo darbų kokybės klausimais

- rengiant gaminio techninę dokumentaciją

- atliekant įrenginių remontą, įvertinant remonto darbų kokybę ir kt.