Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms” reikalavimus atlikti suvirinimo procesų sertifikavimą.

Įmonėse įdiegtų suvirinimo procesų sertifikavimą – atitikties vertinimą Kiwa Inspecta UAB Sertifikavimo įstaigos Produktų ir procesų sertifikavimo grupė atlieka pagal šiuos EN ISO 3834 grupės standartų reikalavimus:

- LST EN ISO 3834 – 2:2006 “Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs kokybės reikalavimai (ISO 3834-2:2005)”; 
- LST EN ISO 3834 – 3:2006 “Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 3 dalis. Standartiniai kokybės reikalavimai (ISO 3834-2:2005)”; 
- LST EN ISO 3834 – 4:2006 “Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 4 dalis. Elementarieji kokybės reikalavimai (ISO 3834-2:2005)”; 

Sertifikavimo ekspertai įmonėse įdiegtų suvirinimo procesų sertifikavimą atlieka pagal kokybės vadybos sistemoje taikomas procedūras ir dokumentus. 

Paraiškos forma:
Bendra Paraiška