NUOTOLINIAI MOKYMAI INTERNETU, PAGAL:

  • PLATAUS PROFILIO LIFTININKO NEFORMALIOJO TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMĄ

Programa skirta mokyti plataus profilio liftininkus, sugebančius savarankiškai patikrinti liftų veikimą, įjungti ir prižiūrėti veikiančius liftus, pervežti keleivius arba krovinius liftais.

  • LIFTŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO NEFORMALIOJO TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMĄ
  • LIFTŲ ELEKTROMECHANIKO NEFORMALIOJO TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMĄ

Įgyvendindamas LR Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo ir įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus lifto savininkas privalo užtikrinti saugų lifto naudojimą ir nuolatinę jo priežiūrą. Tam tikslui, yra skiriami kvalifikuoti liftus prižiūrintys ir valdantys darbuotojai.

NUOTOLINIU MOKYMO BŪDU, VYKDOME IR KITUS NEFORMALIUS PROFESINIUS MOKYMUS, DARBUOTOJAMS PRIŽIŪRINTIEMS ARBA DIRBANTIEMS SU POTENCIALIAIS PAVOJINGAIS ĮRENGINIAIS.

  • Potencialiai pavojingų įrenginių operatorių, priežiūros meistrų ir vadovų;
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistų; darbdavių, jam atstovaujančių asmenų; vadovų, vykdančių specialisto funkcijas;
  • Darbuotojų, kurių mokymą reglamentuoja teisės aktai

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. UAB "Kiwa Inspecta" išduota ir patikslinta licencija Nr. 004220 vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas.