• Potencialiai pavojingų įrenginių operatorių, priežiūros meistrų ir vadovų;
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistų; darbdavių, jam atstovaujančių asmenų; vadovų, vykdančių specialisto funkcijas;
  • Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus;
  • Darbuotojų, kurių mokymą reglamentuoja teisės aktai

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. UAB "Kiwa Inspecta" išduota ir patikslinta licencija Nr. 004220 vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas.