• Potencialiai pavojingų įrenginių operatorių, priežiūros meistrų ir vadovų;
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistų; darbdavių, jam atstovaujančių asmenų; vadovų, vykdančių specialisto funkcijas;
  • Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus;
  • Darbuotojų, kurių mokymą reglamentuoja teisės aktai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 2 d. Kiwa Inspecta, UAB išduota licencija Nr. 004008 vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas.