Nuolatinis statinių būklės stebėjimas;
Statinių periodinės ir specializuotos apžiūros;
Statinių būklės tyrimas ir vertinimas;

Konsultavimas bei kitos paslaugos aktualiais
statinių techninės priežiūros/eksploatavimo
klausimais