• Statybos projektų valdymas;
  • Statinio statybos techninė priežiūra;
  • Statinio techninė priežiūra;
  • Statinio projekto ekspertizė;
  • Statinio ekspertizė;
  • Konsultavimo bei kitos paslaugos Užsakovui aktualiais statybos ar statinių priežiūros/eksploatavimo klausimais.