- LST EN ISO 9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai;

- LST EN ISO 14732:2013 Suvirinimo personalas. Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir automatinio suvirinimo operatorių bei derintojų kvalifikacijos tikrinimas.

Paraiškos forma

Bendradarbiaudami su mūsų grupės partneriais Inspecta Tarkastus OY. Finland (Notifikuotos įstaigos Nr. 0424) vykdome darbuotojų kvalifikacijos patvirtinimą ir suvirinimo procedūrų patvirtinimą pagal slėginių įrenginių direktyvos 2014/68/ES reikalavimus vadovaujantis standartais.


 • EN 287-1 
 • EN ISO 14732
 • EN ISO 13585
 • EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5
 • EN ISO 14555
 • EN ISO 15610
 • EN ISO 15611
 • EN ISO 15612
 • EN ISO 15613
 • EN ISO 15614-1, 2, 3, 5
 • EN ISO 15620