Atliekami darbai:

Statinio techninės būklės vertinimas;

Inžinerinių sistemų ir įrangos būklės analizė;

Techninių parametrų tikrinimas;

Techninės dokumentacijos atitikimo priežiūros reikalavimams tikrinimas;

Faktinis techninių sprendinių ir parametrų sutikrinimas su projektine dokumentacija;

Faktinis inžinerinių sistemų bandymas ir vertinimas.

Neatitikimų ar defektų šalinimo techninių sprendimų teikimas bei sąmatų sudarymas;

Vertinimo ataskaitos rengimas ir pristatymas

Techninis auditas naudingas:

Siekiant sužinoti pastato bei inžinerinių sistemų techninę būklę;

Siekiant įvertinti esamo, eksploatacijos paslaugos tiekėjo paslaugos kokybę;

Perkant arba parduodant pastatą;

Nuomojantis ilgalaikei nuomai;

Norint apdrausti pastatą.