Plačiausiai paplitę impulsiniai defektoskopai. Impulsinis generatorius sužadina pjezoelektrinį spindulių šaltinį, kuris aukšto dažnio elektrinius virpesius paverčia to paties dažnio mechaniniais virpesiais.

Pasiekę priešingą detalės paviršių, impulsai nuo jo atsispindi ir grįžta į priimtuvą. Atsispindėję impulsai sužadina priimtuve mechaninius impulsus, kuriuos pjezoelektrinė plokštelė paverčia elektriniais signalais.

Stiprintuvo sustiprinti elektriniai signalai patenka į katodinį vamzdį. Atstumas tarp iškilimų rodo detalės storį.

Esant detalėje defektui matomas trečias iškilimas, kurio gylį parodo atstumas o dydį – piko amplitudė.