29 augusts 2022

Pārklājumu biezuma noteikšana ar koniskā iegriezuma metodi

AS Inspecta Latvia piedāvā jaunu pakalpojumu: pārklājumu biezuma noteikšana ar koniskā iegriezuma metodi, izmantojot viena vadošajiem inspekcijas iekārtu ražotājiem pasaulē “Elcometer” iekārtu 121/4 P.I.G..

Pārklājuma biezumam, neatkarīgi no tā sastāva (krāsu sistēma, pulverkrāsa, karstā cinkošana u.c.), ir jāveic tā biezuma noteikšanu, lai pārliecinātos par atbilstību uzstādītajām prasībām attiecībā uz nepieciešamo pārklājuma biezumu. To parasti veic ar elektroniskiem pārklājuma biezuma mērītājiem. Ņemot vērā to, ka šo mērītāju mērījumu precizitāti ietekmē tādi faktori, kā korekts nulles vai mērījuma diapazona iestatījums, pārklātā pamatmetāla biezums, mērījumu vietas novietojums, konstrukcijas konfigurācija, kā arī operatora kvalifikācija, mērīšanas kļūda bieži sastāda būtisku lielumu, salīdzinājumā ar mērāmo pārklājuma biezumu. Šādos gadījumos lieti noder iespēja veikt kontrolmērījumus ar koniskā iegriezuma metodi.

Metodes pamatā ir koniska iegriezuma (parasti 3 gab.) veikšana uz pārklātās konstrukcijas (vai parauga) virsmas, un sekojoša griezuma virsmas mērīšana ar iekārtā iestrādāto mikroskopu (50x). Šī metode no konvencionālās nesagraujošās testēšanas metodes atšķiras ar to, ka pārklājuma biezuma mērījumus var veikt ne tikai konstrukcijām, kas izgatavotas no metāla (magnētiska vai nemagnētiska), bet arī tādām, kas izgatavotas no citiem materiāliem, kā plastmasa, kompozītmateriāli, koks un tā izstrādājumi. Vēl būtiska šīs metodes priekšrocība salīdzinājumā ar nesagraujošo mērīšanas metodi ir tā, ka, piemēram, daudzslāņu pārklājuma sistēmās var izmērīt ne tikai visas pārklājuma sistēmas kopējo biezumu, bet arī katra atsevišķā slāņa biezumu. Tādējādi ir iespējams novērtēt uzklātās pārklājuma sistēmas korektumu – ir vai nav ievēroti krāsošanas sistēmā noteiktie katra slāņa biezumi.

Galvenie parametri:

 • Maksimālais pārklājuma biezums: 1600µm;
 • Mērījumu precizitāte: ±2µm;
 • Koniskā iegriezuma garums: 10 – 20mm (nepieciešams veikt remontu).

Galvenie ieguvumi:

 • Ļoti augsta mērījumu precizitāte;
 • Jebkura veida pārklājums uz jebkura substrāta (izņemot stiklu, betonu utml.)
 • Daudzslāņu pārklājumu sistēmās redzami visi uzklātie slāņi
 • Var veikt mikroskopā redzamās mērskalas fotofiksāciju;
 • Mērījumu rezultāts iegūstams dažu minūšu laikā;
 • Pārklātās virsmas minimāli bojājumi.

Pārbaudes normatīvi:

 • LVS EN ISO 2808:2020 Krāsas un lakas. Pārklājuma biezuma noteikšana (ISO 2808:2019); “Metode 6B”;
 • LVS EN ISO 19399:2018 Krāsas un lakas. Pārklājuma biezuma noteikšana ar ķīļveida iegriezumu (skrāpējamā un urbšanas metode) (ISO 19399:2016) “Metode A”;
 • ASTM D4138-07a Standard Practices for Measurement of Dry Film Thickness of Protective Coating Systems by Destructive, Cross-Sectioning Means;
 • LVS EN ISO 12944 „Krāsas un lakas. Tērauda konstrukciju korozijaizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām”