Dažādu tipu ēku energoaudits

Rūpnieciskais energoaudits

Ēku energosertifikācija

Energoefektivitātes mērījumi un aprēķini (termogrāfija, ēkas blīvuma noteikšana u.c.)