Kā inspicēšana palīdzēs man importēt vai eksportēt preces?

Neatkarīga inspekcija palīdzēs Jums pārliecināties par Jūsu importēto vai eksportēto produktu kvalitāti un to daudzumu. Vairumā gadījumu šīs inspekcijas tiek veiktas pirms nosūtīšanas un tās apliecina preču atbilstību tehniskajām specifikācijām un kvalitātes standartiem, kā arī daudzuma precizitāti.