Kas ir paziņotā institūcija?

Kiwa ir ES paziņotā institūcija (jeb Notified Body vai NoBo). Eiropas Savienībā NoBo ir trešās puses organizācija, kuru ir akreditējusi kāda dalībvalsts, lai novērtētu tirgū ieviešamā produkta atbilstību noteiktiem standartiem. Atbilstības novērtējums var ietvert pašu produktu, tā konstrukcijas, kā arī ar to saistītās ražošanas vides un procesu pārbaudi un izpēti.

Skatiet mūsu akreditācijas un paziņotās institūcijas statusu.