Kas ir pirmās, otrās un trešās puses sertifikācija?

Pirmās puses sertifikācija nozīmē to, ka fiziskā persona vai organizācija, kura sniedz produktu vai pakalpojumu, garantē, ka tā atbilst prasībām. Viens šādas sertifikācijas piemērs ir CE zīme, kura ir bieži nepieciešama produkta ieviešanai Eiropas tirgū. Ar produktam piešķirto CE zīmi ražotājs apliecina, ka produkts ir testēts un atbilst drošības, veselības un vides aizsardzības pamatkritērijiem.

Otrās puses sertifikācijā nodrošinājumu sniedz asociācija, kurai pieder attiecīgā fiziskā persona vai organizācija. Asociācija var, piemēram, izveidot kvalitātes zīmi noteiktam tirgus segmentam. Fiziskas personas vai organizācijas var to iegūt, ievērojot izvirzītās prasības. Tādējādi šāda zīme var uzlabot kvalitātes līmeni.

Kiwa sniedz tā saucamo trešās puses sertifikāciju. Šāda veida sertifikācija ietver pilnīgi neatkarīgu novērtējumu, kurā ir norādīts, ka tiek ievērotas visas specifiskās prasības, kas attiecas uz kādu produktu, personu, procesu vai pārvaldību. Trešās puses sertifikācijas priekšrocība ir tā, ka atbilstību garantē neatkarīga trešā puse, nevis Jūs vai organizācija, kuras biedri Jūs esat.