Pakalpojumu pārskats

 • Ultraskaņas nesagraujošā testēšanas metode ir balstīta uz ultraskaņas svārstību spēju izplatīties materiālos un atstaroties no robežām, kas atdala vides ar dažādu akustisko pretestību. Biezuma mērīšanu ar ultraskaņu iespējams veikt gan metāliskiem, gan arī nemetāliskiem materiāliem ar tiešo kontaktu, balstoties uz ultraskaņas impulsu izplatīšanās laika mērīšanu testējamajā vidē.
  Parādīt
 • Ultraskaņas nesagraujošā testēšanas metode ir balstīta uz ultraskaņas svārstību spēju izplatīties materiālos un atstaroties no robežām, kas atdala vides ar dažādu akustisko pretestību.  Ultraskaņas metode ir īpaši piemērota, lai pārbaudītu viendabīgus, cietus materiālus ar lielu biezumu. Pēc atstarotās enerģijas lieluma eksperts novērtē, saskaņā ar NT dokumentāciju, cik bīstama ir atklātā indikācija. Šī metode spēj noteikt gan ārējos, gan iekšējos defektus, bet vislabāk tā ir piemērota plaisu, nesakausējumu, necaurmetinājumu un atslāņošanās meklēšanai.
  Parādīt
 • Vizuālā pārbaude ir nesagraujošās kontroles metode, kas tiek veikta elektromagnētiska starojuma optiskā diapazona daļā (LVS EN 1330-10). Vizuālā pārbaude ir visplašāk pielietotā nesagraujošās testēšanas metode. Ar tās palīdzību ir iespējams noteikt dažāda veida virsmas defektus, tādus kā; poras, plaisas, koroziju, šļakatas, slīpēšanas un ciršanas iezīmes, dažāda veida iegriezumus utt.
  Parādīt
 • Metāla sakausējumu sastāva noteikšana tiek veikta izmantojot optiskās emisijas analizatoru. Optiskās emisijas metode ir metode, ar kuras palīdzību iespējams noteikt metāla ķīmisko sastāvu. Optiskās emisijas spektroskops identificē metālus uztverot un analizējot elektromagnētiskā starojuma spektru, kas raksturo katra konkrētā ķīmiskā elementa klātbūtni un daudzumu testējamajā paraugā.
  Parādīt
 • Testēšana ar virpuļstrāvu ir viena no nesagraujošās kontroles metodēm, kas pārbauda objektus (pamatmateriāls vai metinātie savienojumi), kas izgatavoti no elektrisko strāvu vadošiem materiāliem. Metode ļauj atklāt virsmas un zem virsmas esošos defektus. Testēšanai izmanto elektromagnētiskās strāvas devējus, kas palīdz atklāt metāla trūkumus: tukšumus, citu vielu ieslēgumus un citus defektus.
  Parādīt
 • Metode sniedz iespēju atklāt caurejošus defektus metinātajos savienojumos vai pamatmetālā un citos izstrādājumos. Šī metode balstīta uz retinājuma nodrošinājumu speciālā atdalošā vakuuma kamerā. Vakuuma kameras konstrukcija ir ļoti vienkārša, tā sastāv no caurspīdīga materiāla, testējamās virsmas novērošanai, un gumijas blīvējumiem. Konstrukcijas vienkāršība un iespēja izveidot vakuuma kameru ar jebkuru formu, ļauj realizēt testēšanu ar tecēšanas metodi gandrīz visiem objektiem, kam ir līdzena virsma. Retinājuma vērtībai jāatrodas 0,5…0,8 bar robežās.
  Parādīt
 • Testēšana ar magnētiskajām daļiņām ļauj konstatēt virsmas un zem virsmas esošos defektus feromagnētiskos materiālos. Šī metode ir balstīta uz magnētisko daļiņu pievilkšanos ar izkliedes magnētisko lauku spēkiem, kuri rodas virs defektiem magnetizētos objektos (feromagnētiķos).
  Parādīt
 • Nesagraujošā testēšana ar radiogrāfijas metodi ir balstīta uz rentgenstarojuma spēju caurspiesties objekta materiālam. Radiogrāfijas metode ir piemērota praktiski jebkura veida objektam, kam ir iespējama piekļuve no divām pusēm. Iegūtie rezultāti tiek fiksēti uz radiogrāfiskajām filmām, un, interpretējot redzamos attēlus, ir iespējams novērtēt testējamā objekta gan iekšējās, gan ārējās nepilnības.
  Parādīt
 • Šī metode paredzēta virsmas ārējo neviendabīgumu noteikšanai metāla izstrādājumos, to sakausējumos, metinātos savienojumos, kā arī citos cietos un neporainos materiālos. Penetrācijas metode balstās uz šķidrumu spēju slapināt virsmu un pacelties kapilāros, kas kontrasta šķidrumam ļauj iekļūt uz virsmas atvērtajos neviendabīgumos. Uzklājot uz virsmas reaģentu, neviendabīgumos iekļuvušais penetrants tos vizualizē labi saskatāmu indikāciju veidā.
  Parādīt
 • Ultraskaņas defektoskopija ir nesagraujošās testēšanas metode, ar kuru ir iespējams noteikt metinātā savienojuma un/vai pamatmetāla viendabīgumu, atklājot defektu atrašanās vietas un izmērus, ar mērķi novērtēt izstrādājuma atbilstību kvalitātes prasībām. Testēšanai tiek izmantota augstas frekvences skaņas viļņu enerģija.
  Parādīt