Apakšzemes tvertņu tehniskās pārbaudes ir jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas MK noteikumu prasībām. Šīs pārbaudes tvertņu valdītājiem parasti saistās ar diezgan lielām neērtībām - ir nepieciešami līdzekļi, darbaspēks un laiks, lai atraktu tvertni nesabojājot tās pārklājumu un sagatavotu to pārbaudei.

Kiwa Inspicēšanas institūcijas eksperti ir izstrādājuši pakalpojumu, kas ļauj veikt apakšzemes tvertņu antikorozijas pārklājuma stāvokļa pārbaudi ar alternatīvu metodi – bez to atrakšanas, ārējās vizuālās apskates veikšanai, atbilstoši piemērojamiem standartiem.

Metodes pamatā ir elektromērījumu veikšana, kuru rezultātā tiek novērtēts tvertnes antikorozijas pārklājuma stāvoklis.