Ieguvumi

Rezultāti tiek iegūti ātri un uz vietas objektā

Iespējams aprēķināt dzelzsbetona konstrukcijas atlikušo resursu ēkām, kuras atrodas ekspluatācijā

Pārbaudes normatīvi

LVS EN 14630 „Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un to sistēmas. Testēšana. Sacietējuša betona karbonizācijas dziļuma noteikšana ar fenolftaleīna metodi”