Ieguvumi, ko sniedz bīstamo iekārtu un darba aprīkojuma audits

  • Pamats uzturēšanas pasākumu un investīciju plānošanai,
  • Identificēti darba vides riski attiecībā uz iekārtu lietošanu,
  • Avārijas un nelaimes gadījumu risku samazināšana,
  • Neplānotu dīkstāvju novēršana,
  • Bīstamo iekārtu un darba aprīkojuma audits ļaus izvairīties no nepatīkamām situācijām Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Valsts Darba Inspekcijas pārbaužu laikā.

Kiwa ir liela pieredze bīstamo iekārtu un darba aprīkojuma inspicēšanā. Kompetenti eksperti izvērtēs un sniegs atzinumu par uzņēmumā izmantoto iekārtu struktūru un to tehniskās un organizatoriskās dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Ekspertu ieteikumi palīdzēs optimizēt uzņēmuma resursus un atrast labākos risinājumus iekārtu veiksmīgai tehniskajai uzturēšanai.