Ieguvumi, ko sniedz būvizstrādājumu sertificēšana

  • Konkurētspējas palielināšana - iekļūšana būvizstrādājumu tirgū, ja produkts ietilpst reglamentētajā sfērā un tā sertifikācija ir obligāta.
  • Uzticams vērtējums par būvizstrādājumu kvalitāti no starptautiski atzīta un pazīstama uzņēmuma.
  • CE marķējums uz produkta, kas nodrošina iespēju izplatīt preci ES un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu tirgū (30 valstīs), kā arī dod iespēju piekļūt arī citu valstu tirgiem, ievērojami ietaupot ar atbilstības novērtēšanu saistītās izmaksas.

Neatkarīgi no tā, vai konstrukcija ir izgatavota no betona, metāla, koksnes, plastmasas vai cita materiāla, svarīgākais ir tā kvalitāte, kas ļaus to ekspluatēt gadiem ilgi. Sertificēšana ir viena no metodēm, kuru izmanto, lai nodrošinātu izstrādājuma kvalitāti un drošību, kā arī atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Sertifikācijas procesā tiek veikts neatkarīgs novērtējums par būvizstrādājuma atbilstību tam izvirzītajiem kritērijiem un deklarētajām īpašībām. Parasti kritērijus nosaka tehniskajos noteikumos – standartos. Atbilstību novērtē saskaņā ar tām procedūrām, kas paredzētas tehniskajos noteikumos.

Ņemot vērā būvizstrādājuma pielietojuma prasībām, novērtējuma procedūras var būt dažādas:

  • ražošanas procesa kontrole (ražotnes inspekcija) un produkta testēšana,
  • ražošanas procesa kontrole,
  • produkta testēšana.

Kā produkta atbilstības apliecināju izsniedz sertifikātu.