Ieguvumi, ko sniedz būvju tehniskā apsekošana

  • Vispusīga informācija par būves patieso stāvokli;
  • Precīza un pamatota informācija par būves, tās daļu, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko stāvokli;
  • Veikto būvdarbu tehnisko risinājumu atbilstība normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām;
  • Iespēja ēkas stāvokļa uzlabošanas pasākumus plānot atbilstoši reālajai situācijai, nevis virspusējiem pieņēmumiem;
  • Ēkas vērtības paaugstināšana potenciālo pircēju vai īrnieku acīs, apliecinājums apsaimniekotāju izdevumu un darbības pamatotībai;
  • Ieteikumi un rekomendācijas apsaimniekotājiem un īrniekiem pareizai ēkas ekspluatācijai, kā arī iekārtu un būves daļu ilgmūžības palielināšanai.


Būvju tehniskā apsekošana tiek veikta periodiski būves ekspluatācijas laikā, atbilstoši tās izmantošanas veidam, pirms būves renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu projektēšanas, pirms būvdarbu atsākšanas (pēc pārtraukuma vai konservācijas), kā arī pēc avārijas, ugunsgrēka vai citos gadījumos, ja jānosaka būves tehniskais stāvoklis.