Izmantojot infrasarkanā spektra kameru, ir iespējams veikt konstrukciju temperatūras mērījumus. 

Pārbaudes normatīvi

Nepieciešamos kvalitātes kritērijus nosaka pasūtītājs, taču, ja šādu kritēriju nav, rezultātus iespējams salīdzināt ar dažādiem starptautiskajiem standartiem vai normatīviem dokumentiem.