Tehniskās pārbaudes mērķis ir pārliecināties par to, ka celšanas iekārta spēj pildīt paredzētās funkcijas, atbilst visām drošības prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu. 

Tehniskās pārbaudes sniedz arī informāciju, kas nepieciešama celšanas iekārtu tālākai ekspluatācijai un uzturēšanas plānošanai.